Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co warto wiedzieć? Sprawdź!
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co warto wiedzieć? Sprawdź!

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co warto wiedzieć? Sprawdź!

Aktualizacja: 5 czerwca 2023

Materiał partnera

Upadłość konsumencka jest procedurą, pozwalającą na oddłużenie osób, które z różnych powodów nie mają możliwości spłacić swoich zobowiązań. Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie Ministerstwa Sprawiedliwości pozwalające na redukcję lub umorzenie długów. Na czym ono polega? Kto może ogłosić upadłość konsumencką i od czego zależy decyzja sądu? Zachęcamy do lektury artykułu!

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - na czym polega?

Upadłość konsumencka – podstawowe informacje

Aktualną podstawą prawną informującą o upadłości jest Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w marcu 2020 roku. Wprowadzone zostało tzw. konsumenckie uproszczone postępowanie upadłościowe dążące do tego, aby upadłość konsumencka była szybkim, nieskomplikowanym i przejrzystym postępowaniem prowadzącym do oddłużenia.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zgłosić zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Proces ten ma na celu:

  • częściowe umorzenie lub całkowitą redukcję długów,
  • zaspokojeniu wierzyciela lub wierzycieli, np. z majątku dłużnika.

Jakie warunki należy spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Pojęciem upadłości konsumenckiej określa się postępowanie sądowe, a jego podstawową przesłanką musi być niewypłacalność rozumiana jako niezdolność do regulacji swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Dochodzi do niej najczęściej w sytuacji, gdy miesięczne wpływy są zbyt niskie, aby możliwe było pokrycie wydatków związanych zarówno z utrzymaniem, jak i ze spłatą długów. Co istotne, po zmianach z 2020 roku z upadłości konsumenckiej można skorzystać, nawet jeżeli zobowiązania powstały w sposób zawiniony.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Co istotne, nie każda osoba fizyczna może ogłosić swoje bankructwo, korzystając z przepisów o upadłości konsumenckiej. Sąd może oddalić wniosek lub umorzyć postępowanie m.in. w przypadku:

  • gdy niewypłacalność konsumenta powstała na skutek rażącego niedbalstwa lub w sytuacji, w której dłużnik oszukiwał – zataił źródła przychodu, czy też podał we wniosku nieprawdziwe lub niepełne dane,
  • gdy dłużnik w przeciągu ostatnich 10 lat złożył już wniosek o upadłość i została ona ogłoszona, a część lub całość zobowiązań została umorzona,
  • gdy dłużnik w przeciągu ostatnich 10 lat dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli, np. przekazał nieruchomość bliskiej osobie w celu uniknięcia jej zajęcia przez komornika.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - co warto wiedzieć? Sprawdź!

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co jeszcze warto wiedzieć?

Decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ogłasza sąd rejonowy. Oddłużenie możliwe jest po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego oraz gdy zrealizowany będzie Plan Spłaty Wierzytelności. Należy również pamiętać, że w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej dochodzi do całkowitej lub częściowej likwidacji majątku konsumenta, a uzyskane w ten sposób środki przeznacza się na spłacenie wierzycieli.

Pomimo zmian ułatwiających ogłoszenie upadłości konsumenckiej, które wprowadzone były wraz z nowelizacją ustawy, może się okazać, że w procesie ubiegania się o 

ogłoszenie upadłości niezbędna będzie pomoc doświadczonego prawnika. Może on na bieżąco tłumaczyć, co się dzieje, doradzać w wyborze najkorzystniejszej ścieżki, a także przeprowadzić przez nierzadko stresujące procedury.

Przeczytaj też: