Obraz w nagłówku o redakcji portalu Abc Pożyczki.

Wydawca portalu:

SOLO Dorota Waśkiel

15-748 Białystok

ul. Broniewskiego 9/7

NIP 542-115-17-27

info@abcpozyczki.com

Redaktorzy:

Obraz przedstawiający Jacka Waśkiela, dziennikarza finansowego portalu Abc Pożyczki.