Czym jest po┼╝yczka
Czym jest po┼╝yczka

Czym jest po┼╝yczka

Aktualizacja: 25 lutego 2024

Zastanawiasz si─Ö, czym jest po┼╝yczka? Sprawd┼║, co to za rodzaj umowy. Dowiedz si─Ö, jaka jest podstawa prawna do udzielania po┼╝yczek w Polsce, kto mo┼╝e je udziela─ç i kto najcz─Ö┼Ťciej z nich korzysta.

Obraz przedstawiaj─ůcy, czym jest po┼╝yczka.

Na czym polega po┼╝yczka

Po┼╝yczka to us┼éuga finansowa, kt├│ra umo┼╝liwia jednej osobie lub grupie osobowej uzyskanie okre┼Ťlonej kwoty pieni─Ödzy od drugiej osoby lub instytucji finansowej, z zobowi─ůzaniem zwrotu tej samej kwoty w okre┼Ťlonym czasie. Po┼╝yczka mo┼╝e by─ç oparta na zabezpieczeniu, takim jak hipoteka lub po┼╝yczka bez zabezpieczenia. W przypadku po┼╝yczki bez zabezpieczenia, instytucje finansowe wymagaj─ů od po┼╝yczkobiorcy udokumentowania zdolno┼Ťci kredytowej i wykazania dochod├│w.

Korzystanie z po┼╝yczki wymaga od obu stron zawarcia umowy, zgodnie z kt├│r─ů po┼╝yczkobiorca zobowi─ůzuje si─Ö do sp┼éaty okre┼Ťlonej kwoty w okre┼Ťlonym czasie. Umowa ta zawiera r├│wnie┼╝ informacje na temat wysoko┼Ťci oprocentowania, op┼éat i innych koszt├│w, kt├│re b─Öd─ů ponoszone przez po┼╝yczkobiorc─Ö. Wysoko┼Ť─ç oprocentowania i innych op┼éat mo┼╝e si─Ö r├│┼╝ni─ç w zale┼╝no┼Ťci od banku, po┼╝yczkodawcy lub instytucji finansowej, u kt├│rej po┼╝yczka zosta┼éa zaci─ůgni─Öta.

Po┼╝yczki mog─ů by─ç udzielane na r├│┼╝ne okresy, a niekt├│re instytucje finansowe oferuj─ů r├│wnie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç wcze┼Ťniejszej sp┼éaty po┼╝yczki, bez dodatkowych koszt├│w. Je┼Ťli po┼╝yczkobiorca nie jest w stanie sp┼éaci─ç po┼╝yczki w okre┼Ťlonym czasie, instytucje finansowe cz─Östo oferuj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç przed┼éu┼╝enia terminu sp┼éaty po┼╝yczki.

Po┼╝yczka mo┼╝e by─ç bardzo przydatnym narz─Ödziem finansowym dla os├│b szukaj─ůcych sposobu na za┼éatanie dziury bud┼╝etowej lub sfinansowanie okre┼Ťlonego projektu. Warto jednak pami─Öta─ç, ┼╝e po┼╝yczki powinny by─ç u┼╝ywane z rozs─ůdkiem, poniewa┼╝ niedotrzymanie terminu sp┼éaty mo┼╝e prowadzi─ç do wysokich op┼éat i odsetek, a nawet do utraty zabezpiecze┼ä.

­čĆć Najlepsze szybkie po┼╝yczki w tym miesi─ůcu | Pierwsza po┼╝yczka za 0 z┼é | Wysoka przyznawalno┼Ť─ç ­čĆć

­čąç Wonga - 3000 z┼é za darmo na 61 dni

­čął Net Credit - za darmo na 30 dni

­čąë Po┼╝yczka Plus

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej? Sprawd┼║ nasz ranking chwil├│wek online.

Podstawa prawna do udzielania po┼╝yczek w Polsce

Podstaw─ů prawn─ů do udzielania po┼╝yczek w Polsce s─ů przede wszystkim przepisy prawa cywilnego, a dok┼éadniej Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, po┼╝yczka to umowa, w kt├│rej jedna strona (po┼╝yczkodawca) zobowi─ůzuje si─Ö do przeniesienia na w┼éasno┼Ť─ç drugiej strony (po┼╝yczkobiorcy) okre┼Ťlonego maj─ůtku lub ┼Ťrodk├│w pieni─Ö┼╝nych, a po┼╝yczkobiorca zobowi─ůzuje si─Ö do zwrotu tych samych lub innych ┼Ťrodk├│w pieni─Ö┼╝nych lub maj─ůtku w okre┼Ťlonym czasie i w okre┼Ťlonej wysoko┼Ťci.

W Polsce istniej─ů r├│wnie┼╝ inne przepisy prawne dotycz─ůce udzielania po┼╝yczek. Jednym z nich jest Ustawa o kredycie konsumenckim, kt├│ra reguluje udzielanie po┼╝yczek konsumentom przez podmioty gospodarcze. Ustawa okre┼Ťla r├│wnie┼╝ zasady, na jakich po┼╝yczkobiorca ma prawo do zwrotu po┼╝yczki lub do obni┼╝enia wysoko┼Ťci op┼éat.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie konkurencji i konsument├│w r├│wnie┼╝ reguluje kwesti─Ö udzielania po┼╝yczek. Ustawa okre┼Ťla, jakie informacje musz─ů by─ç przekazane przez po┼╝yczkodawc─Ö po┼╝yczkobiorcy, w tym: wysoko┼Ť─ç oprocentowania, koszty zwi─ůzane z udzieleniem po┼╝yczki, wysoko┼Ť─ç op┼éat i odsetek, a tak┼╝e warunki zwrotu po┼╝yczki.

Ponadto, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. o kredycie hipotecznym i innych formach kredytu hipotecznego reguluje udzielanie po┼╝yczek hipotecznych. Ustawa okre┼Ťla wymogi dotycz─ůce warunk├│w i zasad udzielania po┼╝yczki hipotecznej, a tak┼╝e wymogi dotycz─ůce zabezpieczenia po┼╝yczki (np. hipoteka).

Udzielanie po┼╝yczek w Polsce jest zatem regulowane przez wiele przepis├│w prawa. S─ů one niezb─Ödne do zapewnienia praw i interes├│w zar├│wno po┼╝yczkodawcy, jak i po┼╝yczkobiorcy i zapobiegania nieuczciwym praktykom.

­čĆć Potrzebujesz wi─Ökszej kwoty? | Najlepsze po┼╝yczki dla wymagaj─ůcych w tym miesi─ůcu | Wysoka przyznawalno┼Ť─ç ­čĆć

­čąç Vivus - do 3000 z┼é za darmo na 61 dni

­čął Kuki.pl - do 5000 z┼é za darmo na 30 dni

­čąë AvaFin

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej? Sprawd┼║ nasz ranking po┼╝yczek online.

Zalety i wady po┼╝yczki

Po┼╝yczka to popularne rozwi─ůzanie finansowe, kt├│re mo┼╝e okaza─ç si─Ö bardzo przydatne lub te┼╝ niekorzystne w zale┼╝no┼Ťci od okoliczno┼Ťci. Niezale┼╝nie od tego, czy jest to po┼╝yczka od banku, znajomego czy nawet rodziny, istniej─ů zalety i wady po┼╝yczania pieni─Ödzy.

Jedn─ů z kluczowych zalet po┼╝yczek jest to, ┼╝e s─ů one niedrogie. Po┼╝yczki cz─Östo s─ů bardziej przyst─Öpne cenowo ni┼╝ kredyty i mog─ů mie─ç bardzo atrakcyjne stopy procentowe. Niekt├│re po┼╝yczki s─ů nawet bezp┼éatne, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi.

Kolejn─ů zalet─ů po┼╝yczek jest to, ┼╝e s─ů one ┼éatwo dost─Öpne. Po┼╝yczki s─ů dost─Öpne bez wzgl─Ödu na to, czy masz dobr─ů histori─Ö kredytow─ů, czy nie. Mo┼╝esz ┼éatwo skorzysta─ç z po┼╝yczki, je┼Ťli potrzebujesz dodatkowych ┼Ťrodk├│w pieni─Ö┼╝nych w kr├│tkim czasie.

Wady po┼╝yczek s─ů r├│wnie┼╝ nie do pomini─Öcia. Jedn─ů z nich jest to, ┼╝e po┼╝yczki mog─ů by─ç drogie, je┼Ťli nie s─ů odpowiednio zarz─ůdzane. Nale┼╝y r├│wnie┼╝ pami─Öta─ç, ┼╝e po┼╝yczki s─ů zobowi─ůzaniem, kt├│re musisz sp┼éaci─ç, co mo┼╝e by─ç trudne w przypadku trudnych sytuacji finansowych.

Podsumowuj─ůc, po┼╝yczka mo┼╝e by─ç bardzo przydatn─ů form─ů finansowania, ale musisz pami─Öta─ç, ┼╝e istnieje wiele wad, kt├│re nale┼╝y wzi─ů─ç pod uwag─Ö, zanim zdecydujesz si─Ö na po┼╝yczenie pieni─Ödzy.

Kto mo┼╝e udziela─ç po┼╝yczek

Kto mo┼╝e udziela─ç po┼╝yczek? Odpowied┼║ na to pytanie zale┼╝y od konkretnego kraju. Na przyk┼éad w Stanach Zjednoczonych jednym z najbardziej popularnych ┼║r├│de┼é po┼╝yczek s─ů banki. Banki oferuj─ů po┼╝yczki osobom fizycznym i przedsi─Öbiorstwom. Po┼╝yczki mog─ů by─ç udzielane na kr├│tki lub d┼éugi okres, w zale┼╝no┼Ťci od konkretnej sytuacji. Banki mog─ů r├│wnie┼╝ oferowa─ç po┼╝yczki zabezpieczone i niezabezpieczone.

Innymi ┼║r├│d┼éami po┼╝yczek s─ů firmy po┼╝yczkowe. Takie firmy oferuj─ů po┼╝yczki osobom fizycznym i przedsi─Öbiorstwom, ale cz─Östo koncentruj─ů si─Ö na tych ostatnich. Po┼╝yczki mog─ů by─ç udzielane na kr├│tki lub d┼éugi okres, w zale┼╝no┼Ťci od konkretnej sytuacji.

Innym ┼║r├│d┼éem po┼╝yczek s─ů lokalne fundusze po┼╝yczkowe. Fundusze te cz─Östo s─ů finansowane przez rz─ůd lokalny lub stanowy i s─ů przeznaczone dla mikroprzedsi─Öbiorstw lub os├│b fizycznych, kt├│re maj─ů trudno┼Ťci ze zdobyciem finansowania od banku. Po┼╝yczki te s─ů cz─Östo bardziej elastyczne i oferuj─ů ni┼╝sze oprocentowanie ni┼╝ po┼╝yczki bancarne.

Niekt├│rzy po┼╝yczkodawcy oferuj─ů po┼╝yczki bezpo┼Ťrednio do klient├│w. S─ů to po┼╝yczki prywatne, kt├│re s─ů udzielane przez prywatnych po┼╝yczkodawc├│w. Takie po┼╝yczki s─ů zazwyczaj udzielane w kr├│tkich okresach, a ich oprocentowanie jest cz─Östo wy┼╝sze ni┼╝ w przypadku po┼╝yczek bancarne.

Podsumowuj─ůc, istnieje wiele r├│┼╝nych ┼║r├│de┼é po┼╝yczek. Banki, firmy po┼╝yczkowe, fundusze po┼╝yczkowe i po┼╝yczkodawcy prywatni to tylko niekt├│re z nich. Ka┼╝dy z nich mo┼╝e mie─ç swoje w┼éasne wymagania dotycz─ůce udzielania po┼╝yczek, wi─Öc wa┼╝ne jest, aby przeczyta─ç dok┼éadnie dokumenty zwi─ůzane z po┼╝yczk─ů, zanim zdecydujesz si─Ö na t─Ö opcj─Ö.

Kto korzysta z po┼╝yczek

Po┼╝yczki to wa┼╝na us┼éuga finansowa, kt├│ra mo┼╝e pom├│c ludziom w wielu r├│┼╝nych sytuacjach. Z us┼éug tej korzystaj─ů ludzie na ca┼éym ┼Ťwiecie, aby sfinansowa─ç r├│┼╝ne potrzeby. Jednak kto konkretnie korzysta z po┼╝yczek?

Najcz─Ö┼Ťciej osoby, kt├│re korzystaj─ů z po┼╝yczek, to osoby z niskimi dochodami, kt├│re nie maj─ů dost─Öpu do innych ┼║r├│de┼é finansowania. Po┼╝yczki s─ů dla nich jednym z niewielu dost─Öpnych opcji, aby uzyska─ç dost─Öp do potrzebnych im ┼Ťrodk├│w finansowych.

Inn─ů grup─ů os├│b, kt├│re korzystaj─ů z po┼╝yczek, s─ů osoby, kt├│re potrzebuj─ů szybkiego dost─Öpu do got├│wki. Na przyk┼éad ludzie, kt├│rzy potrzebuj─ů pieni─Ödzy na naprawy samochod├│w, remonty dom├│w lub pilne leczenie, cz─Östo wybieraj─ů po┼╝yczki.

Niekt├│rzy ludzie u┼╝ywaj─ů po┼╝yczek do sp┼éaty innych zobowi─ůza┼ä. Na przyk┼éad osoby, kt├│re maj─ů wysokie kredyty, cz─Östo wybieraj─ů t─Ö opcj─Ö, aby wyj┼Ť─ç z d┼éug├│w.

Wreszcie po┼╝yczki s─ů cz─Östo wykorzystywane przez ludzi, kt├│rzy chc─ů sfinansowa─ç swoje przedsi─Öwzi─Öcia biznesowe. Osoby, kt├│re chc─ů rozpocz─ů─ç w┼éasn─ů firm─Ö lub rozszerzy─ç swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç, cz─Östo korzystaj─ů z po┼╝yczek, aby zdoby─ç niezb─Ödne ┼Ťrodki finansowe.

Kr├│tko m├│wi─ůc, po┼╝yczki s─ů wykorzystywane przez wiele r├│┼╝nych grup os├│b i mog─ů by─ç niezwykle pomocne w sytuacjach, w kt├│rych inne ┼║r├│d┼éa finansowania nie s─ů dost─Öpne.

Obraz do wpisu czym jest po┼╝yczka.

Znajd┼║ najlepsz─ů po┼╝yczk─Ö w swoim mie┼Ťcie:

Przeczytaj te┼╝: