Ile zarabia położna
Ile zarabia położna

Ile zarabia położna

Aktualizacja: 9 lutego 2024

Większość z nas kojarzy ochronę zdrowia przede wszystkim z pracą lekarzy. A to nie do końca prawda. Równie istotną rolę pełnią pielęgniarki i położne. To od nich, w dużej mierze, zależy prawidłowe funkcjonowanie szpitali, przychodni i innych ośrodków ochrony zdrowia. Wykwalifikowane pielęgniarki i położne mogą zarabiać więcej, niż średnia krajowa. Czy to często spotykane przypadki? Ile wynosi prawdziwe wynagrodzenie położnych? Na czym polega ich praca i czy warto wybrać ten zawód? Dowiesz się z tego artykułu.

Obraz przedstawiający ile zarabia położna.

Ile wynosi wynagrodzenie położnej

Średnie wynagrodzenie położnej wynosi obecnie 6107,07 zł brutto, czyli ok. 4 367,45 zł netto (na rękę).

Średnie zarobki w tej branży są zatem tylko nieco niższe, niż aktualna średnia krajowa.

Warto przy tym pamiętać, że wpływ na poziom wynagrodzenia położnych mają:

 • miejsce zatrudnienia,
 • miasto,
 • kwalifikacje i doświadczenie.

Gdy przyjrzymy się medianie zarobków w tej branży, będziemy mieli do czynienia ze zdecydowanie niższą wartością. Mediana wynagrodzeń położnych wynosi obecnie 4490 zł brutto. Oznacza to, że połowa osób wykonujących ten zawód zarabia więcej niż wskazana kwota, a połowa mniej. 1/4 najlepiej zarabiających położnych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości powyżej 5410 zł brutto.

Skąd wynikają te różnice? To przede wszystkim efekt skomplikowanego systemu opieki zdrowotnej, jaki mamy w naszym kraju. Zwróć uwagę, że w rzeczywistości funkcjonują dwa systemy – prywatny i publiczny. Osoby zatrudnione w systemie prywatnym mogą liczyć na zdecydowanie wyższe wynagrodzenie. Kolejnym istotnym czynnikiem są dodatki covidowe, zaburzające ogólny obraz standardowego poziomu wypłat w obszarze ochrony zdrowia (warto podkreślić, że te dodatki mają charakter czasowy).

Wynagrodzenie położnych zależy też od województwa oraz miasta zatrudnienia. W większych ośrodkach miejskich można liczyć na zdecydowanie lepsze wynagrodzenie. Istotne jest również wykształcenie i specjalizacja położnej. Zarobki w branży ochrony zdrowia są regulowane ustawowo.

Minimalne zarobki położnych określa ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych, na podstawie której:

 • 5478 zł brutto – co najmniej tyle musi zarabiać położna z tytułem magistra oraz specjalizacją (np. chirurgiczną, onkologiczną, pediatryczną itd.),
 • 4186 zł brutto – co najmniej tyle musi zarabiać położna po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie położnictwa (tj. po studiach licencjackich),
 • 3772 zł brutto – co najmniej tyle musi zarabiać położna bez tytułu specjalisty.

Wato też zauważyć, że poziom wynagrodzenia położnych zależy w dużej mierze od liczby przepracowanych godzin. W tej branży regularnie spotkamy osoby, które przepracowują więcej niż 160 godzin miesięcznie. W dodatku położnym przysługuje dodatek za pracę w nocy tj. od 21:00 – 07:00 (65% stawki godzinowej) oraz w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy (45% stawki godzinowej).

Obowiązki zawodowe położnej

Podstawowe obowiązki położnej są oczywiście związane z przyjmowaniem porodów. Ale nie tylko. Osoby wykonujące ten zawód w rzeczywistości zajmują się szeroko pojętą ochroną zdrowia kobiet. Położna powinna posiadać wiedzę również z obszarów pediatrii, ginekologii, lub onkologii. Do pracy na tym stanowisku przygotowują kierunkowe, dwustopniowe studia wyższe. Szczegółowy zakres obowiązków tego zawodu reguluje Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej.

Podstawowe obowiązki zawodowe położnej to:

 • rozpoznawanie ciąży, sprawowanie opieki nad kobietą w ciąży,
 • prowadzenie badań w niezbędnym zakresie,
 • kierowanie na badania po rozpoznaniu przypadku ciąży wysokiego ryzyka,
 • prowadzenie porodu i monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej,
 • przyjmowanie porodów,
 • sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem,
 • realizacja zaleceń lekarskich dot. diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Ponadto położne zajmują się profilaktyką w obszarze chorób kobiecych i patologii ciąży. Mogą prowadzić zajęcia edukacyjno-zdrowotne dot. metod planowania rodziny, macierzyństwa i przygotowania do życia w rodzinie. Udzielać porad na temat prawidłowej higieny i żywienia w okresie ciąży, porodu i po porodzie.

Położne najczęściej znajdują zatrudnienie:

 • w szpitalach,
 • w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w przychodniach specjalistycznych,
 • w szkołach rodzenia,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Wymiar czasu pracy położnej

Nie tylko obowiązki położnej podlegają ścisłym regulacjom prawnym. Dotyczy to również ich czasu pracy. Podstawowym aktem prawnym w tym obszarze jest ustawa o działalności leczniczej.

Zgodnie z nią minimalny czas pracy położnej wynosi 7 godzin i 35 minut na dobę i 37 godzin i 55 minut tygodniowo.

Jednak większość osób zatrudnionych na tym stanowisku pracuje zdecydowanie dłużej. To przede wszystkim efekt problemów kadrowych w służbie zdrowia (w szczególności w większych ośrodkach miejskich). W praktyce położna w trakcie podpisywania umowy ze szpitalem podpisuje również zgodę na wydłużenie czasu pracy. Obowiązują tu jednak pewne reguły – po dwunastogodzinnym dyżurze położnej przysługuje 11 godzin odpoczynku oraz co najmniej 35 nieprzerwanych godzin odpoczynku tygodniowo. Ponadto godziny przepracowane ponad normę 37 godzin i 55 minut tygodniowo muszą być rejestrowane i podlegają rozliczeniu w tzw. okresach rozliczeniowych (może to być okres do 4 miesięcy). Wówczas za wypracowane nadgodziny należy oddać położnej wolne lub wypłacić dodatkowe wynagrodzenie.

Położne pracujące w porze nocnej otrzymują dodatkowe 65% swojej stawki godzinowej. W przypadku pracy w niedziele i święta mogą liczyć na dodatkowe 45%.

Jak zostać położną

Jeżeli chcesz zostać położną, musisz:

 • posiadać świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły położniczej,
 • posiadać aktualne prawo do wykonywania zawodu, wydane przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać wystarczającą sprawność fizyczną i stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu,
 • posiadać nienaganną postawę etyczną.

W zawodzie położnej najlepiej sprawdzą się osoby wykazujące się empatią i cierpliwością. To wymagający zawód, w którym nieustannie mamy kontakt z drugim człowiekiem. Ponadto położna musi wykazywać się sprawnością fizyczną i odpornością psychiczną, która umożliwi jej wykonywanie obowiązków w sytuacjach stresowych.

Ponadto położna powinna regularnie zdobywać wiedzę i informacje z obszaru swojej działalności. Zalecenia w zakresie ochrony zdrowia zmieniają się bardzo szybko i tylko regularna nauka pozwala na zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług. Osoby, którym zależy na podnoszeniu swoich kwalifikacji (oraz poziomu zarobków), powinny ukończyć studia magisterskie (II stopnia). Prawo wykonywania zawodu położnej można uzyskać składając odpowiedni wniosek w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

Zastanawiasz się nad pracą w obszarze ochrony zdrowia? Sprawdź, ile zarabia pielęgniarka.

Przeczytaj też: