Potrącenia komornicze na czym polegają ile wynoszą
Potrącenia komornicze na czym polegają ile wynoszą

Potrącenia komornicze na czym polegają ile wynoszą

Aktualizacja: 4 stycznia 2024

Masz problem z przeterminowanym zadłużeniem? Obawiasz się, że komornik zajmie Twoje wynagrodzenie za pracę? Potrącenia komornicze z pensji to jeden z najbardziej popularnych sposobów ściągania należności od dłużników. Jak wyglądają potrącenie komornicze w praktyce? Czy dłużnikowi można zająć całe wynagrodzenie? Jakie zasady stosuje się podczas dokonywania potrąceń z pensji? Dowiesz się z tego artykułu.

Obraz przedstawiający, jak wyglądają potrącenia komornicze.

Co to są potrącenia komornicze

Jednym z podstawowych uprawnień komornika w ramach postępowania egzekucyjnego jest zajęcie wynagrodzenia za pracę.

Jak to wygląda w praktyce?

W procesie potrąceń komorniczych biorą udział trzy podmioty, a więc:

  • komornik,
  • pracodawca,
  • dłużnik.

W pierwszej kolejności komornik zwraca się na piśmie do pracodawcy, aby wypłacane dłużnikowi wynagrodzenie zostało zmniejszone do ustawowej kwoty wolnej od zajęcia. Cała nadwyżka ponad tę kwotę ma zostać przekazana albo bezpośrednio wierzycielowi (przy zawiadomieniu komornika) albo komornikowi.

Pracodawca ma prawny obowiązek zrealizować polecenia komornika i przekazać mu należną część pensji dłużnika. Oznacza to, że potrącenia są realizowane de facto przez pracodawcę.

Z kolei dłużnik, aż do pełnego pokrycia długu wraz z kosztami egzekucji oraz odsetkami nie może rozporządzać pełną kwotą wynagrodzenia za pracę (otrzymuje tylko pieniądze w ramach aktualnej kwoty wolnej od zajęcia).

Obawiasz się, że komornik zajmie Twój majątek? Przeczytaj, jak komornik dowiaduje się o spadku.

🏆 Najlepsze szybkie pożyczki w tym miesiącu | Pierwsza pożyczka za 0 zł | Wysoka przyznawalność 🏆

🥇 Wonga - 3000 zł za darmo na 61 dni

🥈 Net Credit - za darmo na 30 dni

🥉 Pożyczka Plus

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz ranking chwilówek online.

Ile wynoszą potrącenia komornicze

Jak widzisz, egzekucja komornicza w tym wypadku dotyka kluczowej sfery w życiu człowieka, a więc wynagrodzenia za pracę. Z punktu widzenia prawa jest to sfera szczególnie chroniona i regulowania, dlatego spotkamy tu kilka ważnych ograniczeń.

Co do zasady potrącenia komornicze nie mogą dotyczyć całości wynagrodzenia za pracę. Jedynym wyjątkiem jest tu sytuacja dłużników alimentacyjnych, gdzie kwota wolna od potrąceń jest radykalnie zmniejszona.

Potrącenia komornicze wobec zwykłego dłużnika

Na podstawie art. 87 Kodeksu pracy potrącenia komornicze mogą wynieść do 50% wynagrodzenia za pracę dłużnika wraz ze wszystkimi dodatkami. Pracodawca nie może potrącić mu z pensji wyższej kwoty.

Co do zasady, dłużnikowi nie można też wypłacić mniejszego wynagrodzenia, niż aktualna kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku jest to 3010 zł brutto, czyli 2363,56 zł netto).

Potrącenia komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego

Wyższa kwota potrąceń dotyczy dłużników alimentacyjnych. Kwota możliwych potrąceń wynosi tu 60% wynagrodzenia wraz ze wszystkimi dodatkami. Komornik w tym wypadku pozostawia też dłużnikowi tylko 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku jest to 1204 zł brutto, czyli ok. 1000 zł netto). Ponadto w tym wypadku dodatkowe świadczenia, takie jak nagroda roczna (np. popularna 13tka) i inne bonusy mogą zostać potrącone w całości.

Mnóstwo przydatnych informacji o maksymalnej granicy potrąceń z umów na część etatu, renty i emerytury znajdziesz w naszym poradniku kwota wolna od zajęcia.

🏆 Potrzebujesz większej kwoty? | Najlepsze pożyczki dla wymagających w tym miesiącu | Wysoka przyznawalność 🏆

🥇 Vivus - do 3000 zł za darmo na 61 dni

🥈 Kuki.pl - do 5000 zł za darmo na 30 dni

🥉 AvaFin

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz ranking pożyczek online.

Obowiązki pracodawcy w trakcie potrąceń komorniczych

Zastosowanie potrąceń komorniczych nakłada na pracodawcę szereg dodatkowych obowiązków.

Zgodnie z poleceniami komornika, pracodawca ma 7 dni od daty otrzymania pisma na:

  • przedstawienie informacji dot. wynagrodzenia wskazanej osoby za trzy ostatnie miesiące,
  • przedstawienie informacji dot. tego, w jakiej kwocie i w jakim terminie zajęta część wynagrodzenia będzie przekazywana wierzycielowi lub komornikowi,
  • przedstawienie informacji o wszelkich możliwych przeszkodach w realizacji potrąceń komorniczych.

Ponadto pracodawca musi zawiadomić komornika za każdym razem, gdy zmienią się powyższe okoliczności, a więc np. w sytuacji, w której dłużnikowi zostanie przyznana podwyżka.

Zmiana formy umowy, a nawet zmiana pracodawcy nie ma wpływu na potrącenia komornicze. Zgodnie z artykułem 884 Kodeksu postępowania cywilnego mamy do czynienia ciągłością zajęcia wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to zarówno umów o pracę na czas nieokreślony, jak i określony oraz innych umów cywilnoprawnych.

Jeżeli świadczenie wykonywane w ramach innej umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia) ma charakter powtarzający się, a jego celem jest zapewnienie utrzymania – stosujemy tu ustawowe ograniczenia kwoty wolnej od potrąceń, jeżeli nie – komornik może zająć 100% takiego wynagrodzenia.

Informacja o przeprowadzeniu potrąceń komorniczych jest również wpisywana do świadectwa pracy. Z kolei w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia, stary pracodawca dłużnika jest zobowiązany przekazać nowemu pracodawcy wszystkie niezbędne dokumenty, informujące go o zajęciu komorniczym.

Zastanawiasz się, jak uniknąć zajęcia gotówki na koncie bankowym? Sprawdź nasz poradnik karta przedpłacona a komornik.

Które elementy wynagrodzenia podlegają potrąceniom komorniczym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, potrąceniom komorniczym podlega:

  • podstawowe wynagrodzenie za prace,
  • nagrody i premie okresowe,
  • zysk lub udział w funduszu zakładowym,
  • inne sposoby wynagradzania związane ze stosunkiem pracy.

Z kolei zajęciu nie podlegają świadczenia, które nie stanowią bezpośredniego wynagrodzenia za pracę, lecz zwrot poniesionych kosztów (np. dieta, zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy, zwrot kosztów zakupu ubrań lub narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy).

Nie zgadzasz się z ustaloną kwotą potrąceń? Sprawdź, jak napisać pismo do komornika.

Znajdź najlepszą pożyczkę w swoim mieście:

Przeczytaj też: