Spotkałeś ofertę ubezpieczenia psa? Zastanawiasz się, czy warto z niej skorzystać? Sprawdź, co obejmuje ubezpieczenie czworonoga, ile kosztuje takie ubezpieczenie i w jakich sytuacjach szczególnie się przydaje.

Obraz przedstawiający, jak wygląda ubezpieczenie psa.

Na czym polega ubezpieczenie psa

Pierwszy raz spotykasz się z ofertą ubezpieczenia psa?

To nic dziwnego. Takie ubezpieczenia to wciąż nowość na naszym rynku.

Jednak dedykowane ubezpieczenia dla zwierząt istnieją i powoli zdobywają coraz większe zainteresowanie.

To przede wszystkim wynik popularyzowania rzadkich (i drogich) ras oraz wzrostu kosztów leczenia weterynaryjnego.

Posiadanie ubezpieczenia jest również szczególnie istotne dla wszystkich osób, które planują wspólną podróż ze swoimi pupilami (krajową lub zagraniczną).

Dlatego warto przyjrzeć się tym ofertom nieco bliżej.

Nie ma co ukrywać – większość z nas uważa swojego pupila za pełnoprawnego członka rodziny i chce zapewnić mu jak największe bezpieczeństwo oraz kompleksową opiekę medyczną.

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz chętniej odpowiadają na te potrzeby.

Obecnie psa można ubezpieczyć od:

 • wyrządzonych szkód (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właściciela psa)
 • kosztów leczenia
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • śmierci

Ubezpieczenie OC właściciela psa

Chyba żadnemu właścicielowi psa nie trzeba tłumaczyć, że to na nim ciąży pełna odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pupila. A to może być związane z całkiem pokaźnymi wydatkami.

Wykupując ubezpieczenie OC, zabezpieczasz się przed kosztami, które mogą się pojawić na skutek zachowania Twojego psa względem osób trzecich.

Może to być na przykład:

 • pogryzienie innego psa lub osoby
 • zniszczenie rzeczy, która należała do osoby trzeciej (niestety ubezpieczenie swoich rzeczy przed pogryzieniem nie jest możliwe 😉 )
 • doprowadzenie do wypadku (np. przestraszenie rowerzysty, który uległ upadkowi i złamał rękę lub uszkodził rower)

Gdy w okresie objętym ubezpieczeniem dojdzie do takiej sytuacji, odszkodowanie w Twoim imieniu wypłaci ubezpieczyciel. Bez różnicy czy do ustalenia kwoty odszkodowania dojdzie na drodze rozprawy sądowej, czy np. w ramach ugody z poszkodowanym.

Ubezpieczenie kosztów leczenia psa

W tym wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci koszty leczenia związanie z nieoczekiwaną chorobą Twojego psa.

Wśród najpopularniejszych chorób, objętych ochroną ubezpieczeniową można wymienić anginę, zapalenie pęcherza, zatrucie pokarmowe lub nowotwór.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Gdy zdecydujesz się na takie ubezpieczenie, towarzystwo wypłaci Ci pieniądze w wypadku nagłego i przypadkowego zdarzania, w wyniku którego pies doznał uszkodzenia ciała lub zmarł.

Może to być związane m.in. z pogryzieniem przez innego psa, skaleczeniem, złamaniem lub obrażeniami powstałymi na skutek połknięcia różnych przedmiotów.

Ubezpieczenie od śmierci psa

Wybierając to ubezpieczenie, otrzymasz pieniądze w przypadku śmierci psa, do której doszło w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej na skutek choroby, nieszczęśliwego wypadku lub eutanazji.

Wartość polisy jest najczęściej uzależniona od rasy, przeciętnej wartości rynkowej psa oraz wybranej sumy gwarancyjnej (na podstawie której określa się składkę ubezpieczenia).

I tak – za śmierć psa rasy Yorkshire Terrier towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci właścicielowi od 1500 zł do 5000 zł. W przypadku Samojeda będzie to od 5000 zł do 10 000 zł.

W przypadku mieszańców te kwoty są zdecydowanie niższe i bardzo rzadko przekraczają 1000 zł.

Ile kosztuje ubezpieczenie psa

Koszty ubezpieczenia psa mogą znacznie różnić się w zależności od wieku i stanu zdrowia czworonoga, wybranego towarzystwa i zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Pomimo tego poniżej znajdziesz przykładowe wyliczenie kosztów, związanych z wykupieniem polisy.

W przypadku psa:

rasa: mieszaniec

płeć: samiec

rodzaj nabycia: adopcja ze schroniska

wiek: 2 lata

wysokość sumy gwarancyjnej kosztów leczenia: 20 000 zł

wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia oc właściciela: 50 000 zł

ubezpieczenie psa od śmierci: 600 zł

stan zdrowia: dobry

Koszty miesięcznej składki ubezpieczeniowej wynoszą najczęściej od 80 zł do 100 zł.

Jak działa ubezpieczenie psa

Oferty ubezpieczenia zwierząt obejmują najczęściej trzy sumy gwarancyjne, tj.

 • 5000 zł
 • 20 000 zł
 • 50 000 zł

W przypadku ubezpieczeń OC właściciela psa ta kwota może być nawet większa.

Suma gwarancyjna to maksymalna wysokość świadczenia, do pokrycia której zobowiązuje się towarzystwo ubezpieczeniowe.

Wybór sumy gwarancyjnej zależy wyłącznie od Ciebie. Pamiętaj tylko, że im wyższa suma gwarancyjna, tym wyższa miesięczna składka ubezpieczenia.

Poza sumą gwarancyjną istotne jest również wyliczenie rodzaju świadczeń, do pokrycia których zobowiązuje się towarzystwo ubezpieczeniowe oraz warunki, od których spełnienia zależy wypłata odszkodowania.

Dostępne na rynku ubezpieczenia zwierząt obejmują najczęściej:

 • koszty wizyty weterynaryjnej (w tym badań, leków, zabiegów, koszty uśpienia oraz kremacji)
 • koszty poniesione na poszukiwania zagubionego zwierzęcia
 • koszty opieki nad psem w trakcie hospitalizacji właściciela

Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia psa

Przy wyborze każdego ubezpieczenia najważniejsze jest dokładne zapoznanie się z umową oraz warunkami wypłaty polisy.

Szybko przekonasz się, że najtańsze opcje nie muszą być wcale najbardziej korzystne, bo przewidują powstanie szkody w najmniej prawdopodobnych warunkach.

1. Jaki rodzaj szkód obejmuje ubezpieczenie

W pierwszej kolejności powinieneś zwrócić uwagę, czy polisa obejmuje szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa, czyli np. sytuacji, w której nie zamknąłeś bramy w ogrodzeniu, Twój pies wybiegł poza posesję i wyrządził szkodę.

Dotyczy to również wszystkich zdarzeń, gdy pies biegał bez smyczy lub bez kagańca i to doprowadziło do powstania szkody.

2. Kogo obejmuje ubezpieczenie

Istotne jest również to, czy towarzystwo ubezpieczeniowe obejmuje ochroną wyłącznie Ciebie, czy też każda inną osobę, której powierzyłeś opiekę nad swoim pupilem.

Ta informacja jest szczególnie ważna dla wszystkich właścicieli, którzy regularnie pozostawiają swojego psa pod opieką rodziny lub innych osób, niekoniecznie doświadczonych w prawidłowej opiece nad zwierzętami (a to znacznie zwiększa prawdopodobieństwo powstania szkód).

3. Czy ubezpieczenie zakłada udział własny w kosztach leczenia psa

W przypadku niektórych polis poziom koniecznego udziału własnego może wynosić nawet 30%. Oznacza to, że przy przekroczeniu ustalonego limitu wydanego na leczenie (np. 2000 zł), zobowiązujesz się do współuczestniczenia w pozostałych kosztach.

4. Gdzie obowiązuje ubezpieczenie

Obszar ochrony objęty umową ubezpieczeniową jest szczególnie ważny dla osób, które wybierają się z psem za granicę.

Jeżeli zamierzasz zabrać psa w podróż, sprawdź czy ubezpieczyciel zakłada powstanie szkody w państwie, do którego się udajesz.

5. Jakie są dodatkowe warunki wypłaty ubezpieczenia

Większość dedykowanych ubezpieczeń dla psów nie zadziała, jeżeli ubezpieczony prowadzi zarobkową hodowle zwierząt, hotel dla zwierząt lub lecznicę.

To samo dotyczy psów wykorzystywanych do pracy w służbach (np. ratownictwo) oraz w celach naukowych i edukacyjnych.

W tym wypadku powinieneś skorzystać z innej oferty (np. z ubezpieczenia działalności gospodarczej).

Ponadto większość towarzystw odmawia wypłaty polisy, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie przez Ciebie lub osoby najbliższe, niewłaściwie pielęgnujesz psa lub leczenie następuje na skutek choroby, która powstała przed okresem objętym ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie psa czy warto

Jeżeli zależy Ci na zapewnieniu bezpieczeństwa sobie oraz swojemu pupilowi – wykupienie dedykowanego ubezpieczenia może być dobrym rozwiązaniem.

W ten sposób zabezpieczasz się (przynajmniej częściowo) przed niespodziewanymi kosztami, które mogą pojawić się w trakcie hodowli psa. Możesz mieć pewność, że w razie problemów otrzymasz potrzebną pomoc.

Należy przy tym zauważyć, że ubezpieczenie psa może zostać zawarte w innych polisach (np. w polisie majątkowej). Gdy decydujesz się na ubezpieczenia domu lub mieszkania, możesz po prostu rozszerzyć ochronę o znajdujące się w nim zwierzęta. W ten sposób również możesz uzyskać odszkodowanie za śmierć zwierzęcia lub partycypację ubezpieczyciela w kosztach leczenia. Ponadto, przy takiej konstrukcji umowy, możliwe jest również ubezpieczenie psa od kradzieży. Rozszerzenie polisy często jest bardziej opłacalnym wyjściem, niż wykupywanie nowej.

Tak czy inaczej – podejmując decyzję o przystąpieniu do towarzystwa ubezpieczeniowego za każdym razem dokładnie określ swoje potrzeby i sprawdź, czy wybrana oferta na nie odpowiada. W ten sposób unikniesz wszystkich nieporozumień i faktycznie poprawisz swoje bezpieczeństwo.

Sprawdź również na czym polega ubezpieczenie telefonu oraz ubezpieczenie roweru.