Zobowi膮zania kr贸tkoterminowe na czym polegaj膮
Zobowi膮zania kr贸tkoterminowe na czym polegaj膮

Zobowi膮zania kr贸tkoterminowe na czym polegaj膮

Aktualizacja: 26 stycznia 2024

Analizujesz kondycj臋 finansow膮 przedsi臋biorstwa i zastanawiasz si臋, co nale偶y rozumie膰 poprzez zobowi膮zania kr贸tkoterminowe? Jak zobowi膮zania kr贸tkoterminowe wp艂ywaj膮 na funkcjonowanie firmy? Czy takie zobowi膮zania zawsze zaliczamy do pasyw贸w? Dowiesz si臋 z tego artyku艂u.

Obraz przedstawiaj膮cy, jak wygl膮daj膮 zobowi膮zania kr贸tkoterminowe.

Co to s膮 zobowi膮zania kr贸tkoterminowe

Dok艂adn膮 definicj臋 zobowi膮za艅 kr贸tkoterminowych znajdziemy w art.3 ust. 1 pkt 22. Ustawy o rachunkowo艣ci.

Zobowi膮zania kr贸tkoterminowe – to og贸艂 zobowi膮za艅 firmy, kt贸rych wymagalno艣膰 mie艣ci si臋 w przedziale 12 miesi臋cy. Do tego grona mo偶emy zatem zaliczy膰 chwil贸wki, po偶yczki ratalne, po偶yczki oraz kredyty bankowe o okresie kredytowania do 12 miesi臋cy, faktury przelewowe i finansowe, limity odnawialne oraz kredyty w rachunku bie偶膮cym, a tak偶e zobowi膮zanie na rzecz instytucji publicznoprawnych (np. nieop艂acone sk艂adki ZUS). Wsp贸艂czynnik zobowi膮za艅 finansowych, wymagalnych wobec analizowanego przedsi臋biorstwa, jest ujmowany w bilansie firmy (po stronie pasyw贸w) i jest podstawow膮 wskaz贸wk膮 dla ka偶dej osoby, kt贸ra chcia艂aby oceni膰 kondycj臋 finansow膮 wybranej firmy.

Przyk艂ady zobowi膮za艅 kr贸tkoterminowych

Podanie przyk艂ad贸w zobowi膮za艅 kr贸tkoterminowych nie powinno stworzy膰 nam 偶adnych trudno艣ci. Do tego grona zaliczamy wszystkie zobowi膮zania, do ko艅ca sp艂aty kt贸rych zosta艂o nam mniej ni偶 12 miesi臋cy.

Zatem w tym gronie zmieszcz膮 si臋 zar贸wno wszystkie produkty finansowe, kt贸re ze swojej specyfiki trwaj膮 kr贸cej np. chwil贸wki, po偶yczki, kredyty konsumenckie (o okresie poni偶ej 12 miesi臋cy).

Jednak nale偶y zaliczy膰 do tego grona r贸wnie偶 kredyt hipoteczny, o ile p艂atno艣膰 ostatniej raty przypada przed up艂ywem 12 nast臋pnych miesi臋cy kalendarzowych. To samo dotyczy akcji i obligacji, weksli, czek贸w oraz zobowi膮za艅 podatkowych i ubezpieczeniowych wzgl臋dem ZUS lub Skarbu Pa艅stwa.

Zobowi膮zania kr贸tkoterminowe pasywa a aktywa

Co ciekawe聽 – zobowi膮zania kr贸tkoterminowe mog膮 stanowi膰 zar贸wno pasywa, jak i aktywa przedsi臋biorstwa. Wszystko zale偶y od naszej perspektywy. To samo zobowi膮zanie ze strony „przedsi臋biorstwa-d艂u偶nika” b臋dzie oczywi艣cie pasywem, natomiast z punktu widzenia „przedsi臋biorcy wierzyciela” – aktywem (w ko艅cu w okre艣lonym terminie ma doj艣膰 do sp艂aty zobowi膮zania wraz z odsetkami).

Sposoby wykorzystywania zobowi膮za艅 kr贸tkoterminowych

Jak ju偶 wiesz, zobowi膮zania kr贸tkoterminowe umieszcza si臋 w bilansie wybranego przedsi臋biorstwa.

Bilans to cz臋艣膰 sprawozdania finansowego firmy. To wykaz aktyw贸w i pasyw贸w przedsi臋biorstwa za poprzedni rok obrotowy (oraz dzie艅 sporz膮dzenia bilansu). Obowi膮zek sporz膮dzania bilans贸w dotyczy podmiot贸w, kt贸re przekroczy艂y okre艣lony poziom dochod贸w lub wybra艂y rozliczenia w postaci ksi膮g rachunkowych.

Bilans, na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w, sporz膮dzaj膮:

  • sp贸艂ki kapita艂owe i osobowe,
  • osoby prowadz膮ce jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 zarejestrowan膮 w CEIDG (o ile wybra艂y odpowiedni spos贸b rozliczenia).

Gdy przyjrzysz si臋 konstrukcji bilans贸w nieco bli偶ej, zauwa偶ysz, 偶e zobowi膮zania kr贸tkoterminowe zosta艂y podzielone na podgrupy, dzi臋ki kt贸rym du偶o 艂atwiej zorientowa膰 si臋 w dzia艂aniach podejmowanych przez analizowane przedsi臋biorstwo. Znajdziemy tam m.in. kategorie:

  • kredyty i po偶yczki,
  • zobowi膮zania wynikaj膮ce z emisji papier贸w warto艣ciowych,
  • zobowi膮zania z tytu艂u dostaw i us艂ug,
  • zobowi膮zania z tytu艂u weksli (z tego artyku艂u dowiesz si臋, kto to jest d艂u偶nik wekslowy),
  • zobowi膮zania podatkowe (oraz c艂a, ubezpieczenia i inne zobowi膮zania publicznoprawne),
  • zobowi膮zania z tytu艂u wynagrodze艅,
  • fundusze specjalne (np. fundusz socjalny).

Jak zobowi膮zania kr贸tkoterminowe wp艂ywaj膮 na funkcjonowanie firmy

Obecno艣膰 zobowi膮za艅 to naturalna rzecz w przypadku przedsi臋biorstw funkcjonuj膮cych w obecnym systemie finansowym. Kredyty i po偶yczki nie musz膮 by膰 czym艣 negatywnym, o ile s膮 przeznaczone na inwestycje i koszt ich obs艂ugi nie zagra偶a p艂ynno艣ci finansowej firmy.

Informacja o liczbie oraz charakterze zobowi膮za艅 kr贸tkoterminowych pozwala nam oceni膰 np. ile dni up艂ywa od momentu zaci膮gni臋cia zobowi膮zania do jego pe艂nej sp艂aty (tzw. wska藕nik rotacji). Je偶eli firma jest w stanie terminowo sp艂aca膰 swoje zobowi膮zania, nie ma tu 偶adnego problemu (nawet w przypadku, w kt贸rym wska藕nik ten regularnie ro艣nie).

Problemy pojawiaj膮 si臋, gdy mamy do czynienia ze wzrostem rotacji oraz przekraczaniem termin贸w sp艂aty zobowi膮za艅. To sygna艂 dla osoby zarz膮dzaj膮cej przedsi臋biorstwem, 偶e nale偶y „zaci膮gn膮膰 hamulec” i wstrzyma膰 si臋 z dalszym zad艂u偶eniem, poniewa偶 brak reakcji mo偶e doprowadzi膰 do utraty finansowej przez przedsi臋biorstwo, a w konsekwencji nawet do bankructwa.

Chcesz dowiedzie膰 si臋 wi臋cej? Przeczytaj na czym polega pe艂na ocena kondycji finansowej przedsi臋biorstwa.

Przeczytaj te偶: