Obawiasz się, że zawarłeś niekorzystną umowę z firmą pożyczkową? Poszukujesz sposobów, na pozbycie się tego problemu? Sprawdź, jak wygląda odstąpienie od umowy pożyczki w myśl aktualnych przepisów i dowiedz się, jak skutecznie zakończyć sprawę z pożyczkodawcą.

Obraz przedstawiający jak wygląda odstąpienie od umowy pożyczki.

Na czym polega odstąpienie od umowy pożyczki

Każda osoba, podejmując decyzję o zaciągnięciu zobowiązania, powinna dokładnie przemyśleć jego wady i zalety. Jednak część klientów dopiero po podpisaniu umowy dochodzi do wniosku, że podjęte zobowiązanie nie jest dla nich korzystne.

Czy w takim wypadku można odstąpić od umowy z firmą pożyczkową i pozbyć się zobowiązania?

Jak najbardziej tak!

Odstąpienie od umowy pożyczki jest możliwe w każdym wypadku, w terminie do 14 dni od momentu jej zawarcia. Klient, który zdecyduje się na odstąpienie od umowy pożyczki ma obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy wraz z naliczonym odsetkami za okres, w którym nimi dysponował.

Na zwrot pełnej kwoty pożyczki masz 30 dni, jednak warto zrobić to szybciej.

Przede wszystkim dlatego, że jeżeli zawarłeś umowę z firmą pożyczkową i np. po 3 dniach znalazłeś lepszą ofertę lub w ogóle rozmyśliłeś się z korzystania z tego typu usług, pożyczkodawca ma prawo naliczyć odsetki, ale wyłącznie za okres, w którym dysponujesz jego pieniędzmi. Oznacza to, że jeżeli pieniądze zwrócisz mu 3 dnia po podpisaniu umowy – odsetki zostaną naliczone wyłącznie za ten okres.

A co z pozostałymi opłatami? Jeżeli pożyczkodawca pobrał od Ciebie pieniądze w ramach prowizji przy udzielaniu pożyczki – powinien Ci je zwrócić.

Zgodnie z obowiązującym prawem przysługują mu wyłącznie odsetki oraz koszty, które zostały poniesione na rzecz organów administracji publicznej.

Pożyczkodawca nie ma prawa nakładać na Ciebie żadnych dodatkowych opłat, związanych z odstąpieniem od umowy (tzw. „odstępne”).

Pamiętaj, że opłaty naliczane są aż do momentu zwrotu pieniędzy dla pożyczkodawcy, dlatego nie zwlekaj z wykonaniem przelewu. Im szybciej to zrobisz, tym więcej pieniędzy zaoszczędzisz.

Prawo odstąpienia od umowy pożyczki wynika z artykułu 53 ust. Ustawy o kredycie konsumenckim, który jasno stwierdza, że:

Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy pożyczki

Zastanawiasz się, jak wygląda odstąpienie od umowy pożyczki w praktyce? Cała procedura jest banalnie prosta.

1. Przygotuj oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki

Na początku przygotuj wszystkie dokumenty, które otrzymałeś od pożyczkodawcy w ramach zobowiązania, którego chcesz się pozbyć.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pożyczkodawca ma obowiązek wręczyć Ci na trwałym nośniku wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki. Może to być np. kartka papieru lub plik .pdf dołączony do dokumentów elektronicznych.

Być może w pierwszej chwili nie zwróciłeś uwagi na ten dokument, ale teraz nadeszła pora, aby go wykorzystać.

Pożyczkodawca nie zapewnił Ci wzoru oświadczenia lub gdzieś go zapodziałeś? Głowa do góry.

W pierwszej kolejności wejdź na stronę internetową firmy, w której zaciągnąłeś zobowiązanie. Stosowne oświadczenie znajdziesz najczęściej w zakładce „dokumenty”.

Masz trudności ze znalezieniem odpowiedniego dokumentu?

Pobierz i wykorzystaj nasz darmowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki:

Wzór odstąpienia od umowy pożyczki w .pdf

Wzór odstąpienia od umowy pożyczki w .doc

2. Przekaż oświadczenie do firmy pożyczkowej

Wypełnij wzór oświadczenia swoimi danymi i przekaż go do firmy pożyczkowej. Możesz w tym celu wykorzystać list polecony lub osobiście udać się do jednego z oddziałów firmy.

Pamiętaj, aby zachować dowód przekazania oświadczenia pożyczkodawcy. Zachowaj zwrotkę, w przypadku przekazania oświadczenia pocztą, lub zrób ksero dokumentu i poproś pracownika oddziału firmy pożyczkowej o pokwitowanie odbioru.

Przy osobistym przekazywaniu oświadczenia, pracownik powinien na kserokopii wpisać datę otrzymania oryginalnego dokumentu oraz swoje imię i nazwisko. Dzięki temu, w razie ewentualnych nieporozumień, będziesz dysponował dowodem, że swoje oświadczenie złożyłeś w ustawowym terminie.

3. Zwróć pieniądze firmie pożyczkowej

Im szybciej zwrócisz pieniądze firmie pożyczkowej, tym mniejsze odsetki zapłacisz. Dlatego nie zwlekaj z wykonaniem przelewu.

Numer konta do zwrotu kwoty pożyczki powinien znajdować się w treści umowy pożyczki lub w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które otrzymałeś od firmy pożyczkowej.

Pieniądze możesz zwrócić również w formie gotówki, przekazując je pracownikowi firmy, w której posiadasz zobowiązanie.

Również tutaj pamiętaj, aby zachować dowód przekazania pieniędzy (np. potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie pobrania pieniędzy przez pracownika).

W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy pożyczki powinieneś wpisać numer konta bankowego, na który pożyczkodawca zwróci Ci kwotę pobranych prowizji.

Inne sposoby pozbycia się umowy pożyczki

A co, jeżeli od momentu zawarcia umowy upłynęło już 14 dni?

Nic straconego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wciąż masz kilka innych opcji, dzięki którym szybko pozbędziesz się niechcianego zobowiązania.

Wcześniejsza spłata pożyczki

Musisz mieć świadomość, że każdą pożyczkę można spłacić przed terminem zawartym w umowie. Takie prawo przysługuje Ci na podstawie art. 48 ust. Ustawy o kredycie konsumenckim.

Nie potrzebujesz do tego zgody pożyczkodawcy.

Wystarczy, że przekażesz mu zaległą kwotę pieniędzy i poinformujesz o dokonaniu wpłaty. W terminie 14 dni od otrzymania pieniędzy pożyczkodawca ma obowiązek rozliczenia Twojego zobowiązania i zwrotu nadpłaconej kwoty.

Dokładnie tak!

Bo w wypadku spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu.

Nawet jeżeli pożyczkodawca pobrał już od Ciebie opłaty za cały okres trwania umowy (wtedy ma on obowiązek zwrotu nienależnej części).

Owszem, w niektórych wypadkach pożyczkodawca może pobrać od Ciebie prowizję za wcześniejszą spłatę, jednak nie może ona przekroczyć 1% całkowitej wartości pożyczki.

Pieniądze z wcześniejszej spłaty przelewa się w taki sam sposób, jak poszczególne raty zobowiązania. Wcześniejsza spłata może też zostać wykonana z innego konta bankowego, niż konto klienta, pamiętaj jednak aby w tytule przelewu umieścić swój indywidualny numer pożyczki.

Celem jak najszybszego wprowadzenia tej procedury w życie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta wybranej firmy pożyczkowej.

W momencie rozliczenia wcześniejszej spłaty przez pożyczkodawcę, umowa pożyczki wygasa.

Wypowiedzenie umowy pożyczki

Wypowiedzenie umowy pożyczki jest jednostronnym oświadczeniem, oznacza to, że nie potrzeba do niego zgody drugiej strony umowy.

Z tej opcji najczęściej korzystają pożyczkodawcy, gdy druga strona przekracza termin spłaty rat, stwierdzono nieprawdziwość danych podanych we wniosku lub występują uporczywe trudności w nawiązaniu kontaktu z pożyczkobiorcą. Wtedy pożyczkodawca ma podstawę do przekazania sprawy do firmy windykacyjnej lub dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.

Jednak możliwe jest również wypowiedzenie umowy pożyczki przez klienta, na zasadach określonych w art. 723 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli w umowie nie został oznaczony inny termin, masz wtedy obowiązek zwrócić pożyczkodawcy pełną kwotę zobowiązania w terminie do 6 tygodni od momentu wypowiedzenia umowy.

Rozwiązanie umowy pożyczki

Umowa pożyczki może zostać również rozwiązana za porozumieniem stron. Wystarczy, że obie strony umowy wyrażą swoją wolę na piśmie w stosownym oświadczeniu.

Z takimi sytuacjami mamy najczęściej do czynienia w przypadku umów pożyczek prywatnych albo tzw. pożyczki w rodzinie.

Zasady i powody rozwiązywania stosunku prawnego powinny zostać zawarte w umowie pożyczki i strony mają znaczną swobodę w kształtowaniu tych postanowień.

Możliwość rozwiązywania umów pożyczki dotyczy zarówno zobowiązań zawartych na czas nieokreślony, jak i czas określony.

Masz trudności ze spłatą swoich zobowiązań? Sprawdź, jak skonsolidować chwilówki.