Na rynku coraz częściej spotkasz polisy, które rozszerzają ochronę o ubezpieczenie od utraty pracy. W tym wypadku możesz liczyć na wsparcie finansowe w razie trudności z szybkim znalezieniem ponownego zatrudnienia. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą – taka polisa może okazać się całkiem przydatna. Sprawdź, na czym polega oraz ile kosztuje ubezpieczenie od utraty pracy.

Obraz przedstawiający, jak wygląda ubezpieczenie od utraty pracy.

Jak działa ubezpieczenie od utraty pracy

Podstawowym celem polisy tego typu jest zabezpieczenie finansowe osób, które nagle tracą źródło utrzymania. Jak działa takie ubezpieczenie?

To dość proste. W wypadku niespodziewanej utraty pracy zgłaszasz ten fakt swojemu ubezpieczycielowi, który wypłaci Ci kwotę określoną w sumie ubezpieczenia.

O jakich kwotach mówimy?

Na rynku najczęściej spotkasz oferty zapewniające ubezpieczonemu wypłatę gotówki w kwocie około 5000 zł. Chociaż oczywiście istnieje możliwość wyboru zdecydowanie wyższej sumy ubezpieczenia (może to być np. 10 000 zł, 20 000 zł lub 60 000 zł).

Środki możesz otrzymać jednorazowo lub w postaci kilku albo kilkunastu comiesięcznych wypłat. Dzięki nim nie musisz martwić się np. o spłatę zbliżającej się raty kredytu i możesz nieco spokojniej szukać nowego zatrudnienia.

Ubezpieczenia od utraty pracy funkcjonują najczęściej jako rozszerzenie w ramach polisy na życie i możesz wykupić je indywidualnie w każdym czasie.

Największy wpływ na popularności tego typu produktów ma polityka banków. Posiadanie polisy chroniącej zatrudnienie może być niezbędne do otrzymania kredytu hipotecznego (lub otrzymania go na lepszych warunkach).

Warto przy tym odróżnić ubezpieczenie od utraty pracy oraz ubezpieczenie od niezdolności do pracy. Pierwsze zapewni Ci dodatkowe pieniądze jeżeli zostaniesz zwolniony. W drugim przypadku ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty świadczenia, jeżeli np. w wypadku stracisz możliwość wykonywania swojego zawodu.

Oczywiście istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o oba te warianty, jednak w takiej sytuacji musisz liczyć się z podniesieniem ostatecznych kosztów składki.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują swoim klientom dodatkowe usługi w ramach polisy od utraty pracy. Może to być np.:

 • pomoc przy tworzeniu CV
 • pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy
 • rozmowa z psychologiem
 • przygotowanie do rozmowy z nowym pracodawcą
 • pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do podjęcia nowego zatrudnienia

Co obejmuje ubezpieczenie od utraty pracy

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własne zasady wypłaty środków w ramach polisy za utratę zatrudnienia. Pamiętaj, aby dokładnie się z nimi zapoznać.

W większości ofert wypłata świadczenia następuje w wypadku zwolnienia pracownika lub ogłoszenia upadłości firmy. Możesz liczyć na pieniądze również jeżeli sam prowadzisz swoją działalność gospodarczą i ją wyrejestrujesz.

Tak jak przy każdym innym ubezpieczeniu – najistotniejsze są szczegóły. Znajdziesz je w dokumencie oznaczonym jako Ogólne Warunki Ubezpieczenia (tzw. OWU). W przeciwieństwie do czytelnych broszur reklamowych, OWU mogą liczyć nawet kilkadziesiąt stron, a ich znajomość jest kluczowa z punktu widzenia klienta.

Bo OWU to miejsce, w którym towarzystwo poinformuje Cię w jakich sytuacjach odmówi wypłaty polisy.

W przypadku ubezpieczenia od utraty pracy najpopularniejsze wyłączenia to:

 • praca jest świadczona w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenie
 • praca jest świadczona w firmie, w której udziałowcem jest bliska osoba ubezpieczonego
 • stosunek pracy został rozwiązany z winy pracownika
 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub wygaśnięcie umowy na czas określony
 • pracownik odmówił przyjęcia nowych warunków zaproponowanych przez pracodawcę
 • wcześniejsza wiedza ubezpieczonego o planach likwidacji miejsca pracy
 • karencja (ubezpieczenie obowiązuje dopiero po kilku miesiącach od wykupienia)
 • utrata pracy w wyniku działań wojennych, strajków lub zamieszek

Gdy bliżej zapoznasz się z warunkami poszczególnych umów, szybko przekonasz się, że nie każdy przypadek zwolnienia z pracy jest objęty polisą.

Dlatego dokładnie przeanalizuj swoją sytuację zawodową i zapisy umowy, aby upewnić się, czy wykupowanie ubezpieczenia w Twoim przypadku będzie miało jakikolwiek sens.

Więcej o popularnych wyłączeniach odpowiedzialności towarzystw przeczytasz też w artykule ubezpieczenie na życie czy warto.

Ile kosztuje ubezpieczenie od utraty pracy

Na rynku spotkasz najróżniejsze formy płatności za ubezpieczenie od utraty pracy. Mogą to być klasyczne, comiesięcznie składki wyrażone w ustalonej kwocie lub procencie kwoty kredytu albo pożyczki. Mogą to być również wpłaty jednorazowe. Wybierając popularną ofertę o sumie ubezpieczenia w wysokości 5000 zł, musisz liczyć się z kosztami ok. 30-40 zł miesięcznie. W przypadku ubezpieczeń gwarantujących wypłatę w wysokości całej kwoty zaciągniętego kredytu lub pożyczki cena comiesięcznej składki może wahać się od 0,30% do nawet 5% wartości zobowiązania.

Na cenę składki ubezpieczenia od utraty pracy największy wpływ mają zakres ochrony oraz suma ubezpieczenia.

Podstawowa zasada jest prosta – im więcej okoliczności obejmuje Twoje ubezpieczenie oraz im większa jest suma potencjalnej wypłaty, tym większą składkę zapłacisz.

Najlepszą praktyką podczas wyboru każdego ubezpieczenia jest porównanie co najmniej kilku ofert. W ten sposób masz największą szansę na znalezienie produktu, który faktycznie odpowiada Twoim potrzebom i zapewnia Ci rozsądny poziom ochrony.

Wypłata ubezpieczenia od utraty pracy

Podczas wnioskowania o wypłatę polisy, ubezpieczyciel poprosi Cię o dostarczenie dokumentów, które potwierdzają wypełnienie ustaleń umowy.

Najczęściej są to:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie rozwiązania umowy o pracę
 • potwierdzenie z urzędu pracy o nadaniu statusu bezrobotnego
 • dokumenty potwierdzające wykreślenie działalności gospodarczej z CEIDG

Jeżeli wypełnienie warunków umowy nie wzbudza żadnych wątpliwości, wypłata pieniędzy następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Czy warto wykupić ubezpieczenie od utraty pracy

Oferty ubezpieczenia od utraty pracy są skierowane przede wszystkim do osób posiadających stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub do osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Jeżeli swój zawód wykonujesz w inny sposób – przed wykupieniem ubezpieczenia koniecznie sprawdź, czy zostaniesz objęty ochroną.

Nie bój się zadawać pytań. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy wzbudza Twoje wątpliwości, porozmawiaj z przedstawicielem wybranego towarzystwa.

W praktyce ubezpieczenia od utraty pracy stanowią pewnego rodzaju zabezpieczenie banków przed nagłą utratą płynności finansowej ich klientów. W przypadku wielu ofert kredytów (w szczególności hipotecznych) wykupienie takiego ubezpieczenia jest obowiązkowe.

Gdy nie dysponujesz poduszką finansową, wybór solidnej polisy stanowi dobre zabezpieczenie przed niespodziewaną utratą pracy.

Szczególnie w obliczu najróżniejszych obostrzeń i zawirowań na rynku pracy, z którymi mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.

Zastanawiasz się, które polisy są faktycznie opłacalne? Sprawdź na czym polega ubezpieczenie telefonu oraz ubezpieczenie roweru.