Otrzymanie kredytu hipotecznego jest związane z koniecznością poniesienia szeregu dodatkowych opłat. Wśród nich znajdziemy m.in. ubezpieczenia pomostowe. Na czym polega ubezpieczenie pomostowe, przed czym chroni polisa i kto powinien z niej skorzystać? Przekonaj się sam.

Obraz przedstawiający, jak wygląda ubezpieczenie pomostowe.

Na czym polega ubezpieczenie pomostowe

Pod pojęciem ubezpieczenia pomostowego rozumiemy czasowe podwyższenie oprocentowania kredytu hipotecznego od momentu podpisania umowy do momentu ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości.

Zastanawiasz się, dlaczego taka pozycja pojawiła się w Twoim zestawieniu kosztów kredytu?

Każdy bank stara się jak najlepiej zabezpieczać swoje zobowiązania. Szczególnie w przypadku kredytów na zakup nieruchomości, gdy mamy do czynienia z długim okresem kredytowania oraz wysokimi kwotami kredytu.

Podstawowym zabezpieczeniem banku jest oczywiście hipoteka – czyli odpowiedni wpis w księdze wieczystej, na podstawie którego w przypadku niemożności spłaty kredytu przez klienta nieruchomość przechodzi na własność banku.

Cały problem w tym, że od momentu zawarcia umowy do momentu założenia hipoteki na nieruchomości może upłynąć nieco czasu (np. kilka tygodni, kilka miesięcy, a w skrajnych przypadkach nawet kilka lat). Z kolei bank wypłaca pieniądze klientowi bezpośrednio po podpisaniu dokumentu.

Zatem okres pomiędzy podpisaniem umowy, a dokonaniem wpisu w księdze wieczystej stanowi pewnego rodzaju pomost, w którym mogą pojawić się najróżniejsze komplikacje.

Kredytodawca (czyli w tym wypadku bank) nie zamierza ponosić ich ryzyka, wobec czego jednym z warunków uzyskania dostępu do wnioskowanych środków przez klienta jest „wykupienie” ubezpieczenia pomostowego.

W takim wypadku ryzyko zostaje przeniesione na towarzystwo ubezpieczeniowe, a bank zabezpiecza swoje interesy. W razie niespodziewanych problemów towarzystwo zwróci bankowi całą kwotę wypłaconą klientowi.

Jak wykupić ubezpieczenie pomostowe? Jedyny plus (z punktu widzenia klienta) jest taki, że nie musisz się tym martwić. Kredytobiorcy nie mają możliwości wyboru ubezpieczenia konkretnej firmy, muszą skorzystać z usług towarzystwa wskazanego przez bank.

Ubezpieczenie przyjmuje najczęściej formę automatycznego powiększenia oprocentowania kredytu (które w momencie dokonania wpisu w księdze wieczystej nieruchomości wraca do standardowej wysokości).

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe

Na rynku spotkasz najczęściej oferty, w których oprocentowanie kredytu w okresie pomostowym jest powiększane od około 1% do około 2%. Wszystko zależy od wysokości kredytu i konstrukcji konkretnej umowy, jednak z reguły będzie to kwota w granicach kilkuset złotych (za cały okres oczekiwania na wpis).

Czasami można też jeszcze spotkać banki, które wymagają od swoich klientów opłaty wyznaczonej kwoty ubezpieczenia od wartości kredytu z góry.

Jak będzie kształtowała się kwota ubezpieczenia pomostowego w Twoim przypadku?

Najlepszym pomysłem jest dokładne zapoznanie się z tabelą kosztów kredytu hipotecznego przedstawioną przez bank. Możesz też wykorzystać jeden z internetowych kalkulatorów, chociaż pamiętaj, że zawarte w nim dane wcale nie muszą być aktualne i w 100% zgodne z wybraną przez Ciebie ofertą.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zapytaj o nie przedstawiciela banku. Pamiętaj, że w przypadku opłacania zwiększonej raty przez dłuższy czas, niż do momentu dokonania wpisu w księdze wieczystej, przysługuje Ci roszczenie do banku o zwrot nadpłaconej kwoty.

Roszczenie o zwrot nienależnie pobranej kwoty ubezpieczenia pomostowego przedawnia się po upływie 10 lat.

Przed czym chroni ubezpieczenie pomostowe

Jakie komplikacje mogą pojawić się w okresie niezbędnym do dokonania wpisu w księdze wieczystej nieruchomości?

Może być ich całe mnóstwo. Bank w końcu już wypłacił kwotę kredytu klientowi, a do momentu dokonania wpisu w księdze wieczystej nieruchomości nie ma żadnego konkretnego zabezpieczenia.

W tym okresie może dojść np. do kradzieży, oszustwa lub jakiejkolwiek innej nieprzewidzianej sytuacji (np. wojna, epidemia, zamieszki), które znacznie opóźnią lub nawet uniemożliwią dokonanie odpowiedniego wpisu.

Warto przy tym podkreślić, że ubezpieczeniem jest objęte ryzyko banku, a nie ryzyko kredytobiorcy.

Gdy dojdzie do takiego zdarzenia, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie bankowi i zyskuje roszczenie regresowe do kredytobiorcy (tj. może ubiegać się od niego zwrotu pieniędzy do pełnej wysokości udzielonego kredytu lub wypłaconej transzy).

Czy ubezpieczenie pomostowe jest obowiązkowe

Konieczność wykupienia dodatkowych ubezpieczeń przy podpisywaniu umowy o kredyt hipoteczny jest obecnie czymś naturalnym. Owszem, wiele zależy tu od polityki konkretnego banku, kwoty zobowiązania oraz oceny zdolności kredytowej klienta.

Niekiedy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia związanego z kredytem na nieruchomość (np. ubezpieczenia na życie) będzie warunkiem zawarcia umowy, czasami bank tylko zaproponuje skorzystanie z polisy jako dodatkową opcję.

Nieco inaczej wygląda sprawa z ubezpieczeniem pomostowym, które jest obowiązkowe dla każdego klienta.

Potrafi to wygenerować dość pokaźne koszty, gdyż w największych polskich miastach na wpis w księdze wieczystej można czekać nawet kilka miesięcy.

Czy da się coś zrobić, aby zmniejszyć koszty ubezpieczenia pomostowego?

Oczywiście możesz porównać wysokość ubezpieczenia w kilku różnych bankach i wybrać to najmniejsze. Jednak to nie zawsze opłacalne wyjście.

Pamiętaj, aby oceniać opłacalność każdego kredytu całościowo. Zwracaj uwagę na wszystkie potencjalne koszty zobowiązania.

W końcu nie masz żadnego wpływu na biurokratyczne procedury dokonywania wpisu. Owszem, jesteś narażony na niebezpieczeństwo zapłaty kilku większych rat kredytu, ale może zdarzyć się też, że cała procedura potrwa najwyżej kilka lub kilkanaście dni.

Zwróć też uwagę, że banki oferujące mniejszą wartość ubezpieczenia pomostowego regularnie rekompensują sobie ponoszenie większego ryzyka w innych opłatach. Warto zatem potraktować konieczność wykupu takiego ubezpieczenia jako stały element rynku i skupić uwagę na pozostałych kosztach, które w perspektywie kilkudziesięciu lat mogą Cię kosztować zdecydowanie więcej.

Zastanawiasz się, którą polisę warto wybrać? Sprawdź na czym polega ubezpieczenie turystyczne oraz ubezpieczenie od utraty pracy.