Ponad 75% dorosłych Polaków przynajmniej raz w życiu skorzystało z pożyczki lub kredytu. Zgodnie z badaniami Krajowego Rejestru Długów, aż 13% respondentów skorzysta z nich w bieżącym roku.  Przeczytaj artykuł, poznaj 6 podstawowych różnic pomiędzy pożyczką a kredytem i sprawdź, które zobowiązanie lepiej pasuje do Twoich planów finansowych.

Pożyczka a kredyt – 6 podstawowych różnic

1. Kto może udzielić pożyczkę a kto kredyt

Pożyczka jest zdecydowanie szerszym pojęciem, niż kredyt:

  • Umowę kredytu możesz zawrzeć wyłącznie z bankiem.
  • Umowę pożyczki możesz zawrzeć zarówno z osobą fizyczną (np. Twoim krewnym, znajomym) jak i z firmą pożyczkową.

Zastanawiasz się nad pożyczką od osoby fizycznej? Dowiedz się, co to są pożyczki prywatne.

2. Przepisy regulujące instytucję pożyczki i kredytu

Obie formy zobowiązań są niesamowicie popularne. Wobec tego zostały szczegółowo uregulowane przez przepisy.

W przypadku pożyczki zastosowanie ma art. 720§1 Kodeksu cywilnego:

Art. 720. § 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się
przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy
oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość
pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga
zachowania formy dokumentowej.

Kredyt jest regulowany przez art. 69 Prawa bankowego:

Art. 69. 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji
kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych
z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania
z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu
wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od
udzielonego kredytu.
3. Przedmiot pożyczki oraz kredytu

Powyższe przepisy wskazują, że umowa pożyczki może dotyczyć zarówno pieniędzy, jak i każdej innej rzeczy. Ustawodawca precyzuje, że przy umowie pożyczki musisz zwrócić pożyczkodawcy taką samą ilość pieniędzy lub rzeczy, które otrzymałeś (oznaczonych tylko co do gatunku – czyli takich samych, ale nie koniecznie tych samych).

Umowa kredytu dotyczy wyłącznie środków pieniężnych.

4. Cel pożyczki oraz cel kredytu

Zwróć uwagę, że w przypadku pożyczki ustawodawca nie precyzuje, co masz zrobić z otrzymaną kwotą pieniędzy lub rzeczą. Oznacza to, że pożyczkę możesz najczęściej wydać na co tylko chcesz. Określenie celu pożyczki nie jest wykluczone (zgodnie z zasadą swobodnego kształtowania warunków umowy) – aczkolwiek to określenie spotyka się bardzo rzadko.

Zgodnie z prawem bankowym – każdy kredyt musi mieć określony cel. Dobrym przykładem jest kredyt hipoteczny – który może zostać przeznaczony tylko na zakup określonej nieruchomości. Jednak i od tej reguły istnieją pewne wyjątki. Banki pod marką „kredytów” sprzedają najróżniejsze produkty finansowe.  Ogromną popularnością cieszą się tzw. kredyty konsumenckie. W tym wypadku pieniądze również możesz przeznaczyć na co tylko chcesz.

5. Odpłatność za kredyt i pożyczkę

Pożyczkodawca może (ale wcale nie musi) ubiegać się o wynagrodzenie za udział w umowie. Mowa tu o różnych odsetkach i opłatach (szczegółowo uregulowanych w ustawie o kredycie konsumenckim oraz tzw. ustawie antylichwiarskiej). Oznacza to, że możliwe jest otrzymanie darmowej pożyczki. Warto też pamiętać, że w niektórych przypadkach pożyczkobiorca musi zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych.

Kredyt zawsze jest umową odpłatną. Ponadto przepisy nakładają na banki szereg wymagań, co do warunków zawierania takich umów. Podmioty te są zobowiązane do szczegółowego badania zdolności kredytowej klienta. W przypadku kredytów hipotecznych – konsument musi posiadać odpowiedni poziom wkładu własnego (wyrażony w procentowej wartości nieruchomości).

6. Umowa pożyczki a umowa kredytu

Umowa pożyczki może mieć formę ustną lub pisemną. Ustawodawca wskazuje, że w przypadku umów, których wartość nie przekracza 1000 zł – może być zastosowana forma ustna. Jednak w praktyce najczęściej stosuje się formę pisemną (lub przynajmniej pisemne pokwitowanie odbioru pieniędzy tytułem pożyczki). Jest to związane przede wszystkim w zabezpieczeniem dowodów do ewentualnego postępowania sądowego.

Umowa kredytu zawsze ma formę pisemną. Takie umowy dotyczą dużo większych kwot pieniędzy i podlegają wielu restrykcyjnym przepisom – wobec czego muszą zostać sporządzone na piśmie.

Zastanawiasz się, jak wygląda procedura w przypadku braku terminowej spłaty? Z tego wpisu dowiesz się dokładnie, co może windykator.

Pożyczka a kredyt – co się bardziej opłaca

Kredyt jest z reguły dużo tańszym rozwiązaniem, niż pożyczka. Chociaż takie rozwiązanie ma też swoje wady:

  • otrzymanie kredytu jest związane z wieloma formalnościami
  • bank szczegółowo bada zdolność kredytową klienta
  • istnieje duża szansa na odrzucenie wniosku o kredyt
Pożyczkodawcy starają się konkurować z bankami właśnie na tych gruntach. Otrzymanie pożyczki jest dużo szybsze i łatwiejsze. Ponadto prawo dopuszcza zawieranie takich umów przez internet (możesz otrzymać pieniądze bez wychodzenia z domu).

Pożyczkodawcy często deklarują, że swoich klientów nie sprawdzają w bazach dłużników (albo udzielają pożyczek dla osób już zadłużonych). Musisz jednak mieć świadomość, że w tym wypadku większe ryzyko udzielenia pożyczki na pewno zostanie zrekompensowane poprzez odpowiedni (czyt. wysoki) poziom opłat.

Pożyczki pozabankowe mają nad kredytami jedną przewagę – zgodnie z prawem – mogą być całkowicie darmowe. Wbrew pozorom, takie oferty pojawiają się dość często. Ponad połowa klientów firm pożyczkowych korzysta z ich usług więcej, niż raz. Udzielając darmowych pożyczek – firmy poszerzają swoją bazę klientów, a następnie zarabiają na kolejnych, płatnych produktach.

Przed wyborem konkretnego produktu musisz ocenić swoje możliwości i potrzeby. Jeżeli planujesz zakup nieruchomości (albo innej drogiej rzeczy) – zainteresuj się ofertami kredytów.

Jeżeli potrzebujesz drobnej kwoty pieniędzy (do 3000 zł) – możesz równie dobrze skorzystać z pożyczki pozabankowej. Jeżeli poszukasz promocyjnej oferty, Twoje koszty będą porównywalne (albo mniejsze), niż w banku – a dostęp do środków na koncie będzie dużo szybszy.

Masz problem z zadłużeniem w firmach pożyczkowych? Sprawdź, jak spłacić chwilówki.