Twoje mieszkanie zostało zalane przez sąsiada z wyższej kondygnacji? A może to awaria w Twoim lokalu doprowadziła do szkody? Zalanie mieszkania to jedna z tych przykrych sytuacji, które potrafią spowodować dość pokaźne koszty. Sprawdź, kto odpowiada za zalanie mieszkania i dowiedz się, jak błyskawicznie uzyskać odszkodowanie.

Obraz przedstawiający co robić w przypadku zalania mieszkania.

Co robić w wypadku zalanego mieszkania

Po pierwsze – nie panikuj. To jeszcze nie koniec świata. Zalania odpowiadają za ponad połowę wszelkich szkód w nieruchomościach i zdarzają się bardzo często.

Gdy tylko zauważysz wyciekającą wodę, powinieneś jak najszybciej zlokalizować źródło przecieku i postarać się ograniczyć straty.

Jeżeli woda przesącza się z góry, czym prędzej udaj się do sąsiada i poinformuj go o zaistniałej sytuacji.

Czasami wystarczy zwykłe zakręcenie kranu, odblokowanie odpływu wanny lub wyłączenie pralki albo zmywarki.

Gdy to nie pomoże – konieczne będzie zakręcenie zaworów dopływu wody. W wielu wypadkach dostęp do zaworów instalacji poziomej znajduje się na klatce schodowej.

W przypadku instalacji pionowych zawory mogą znajdować się w piwnicy i konieczna będzie interwencja zarządcy budynku.

Na klatce schodowej budynku powinien znajdować się również spis telefonów do instytucji lub osób, które zapewniają całodobową pomoc w wypadku poważnych awarii.

Gdy już uda Ci się opanować wyciek – nie sprzątaj i nie dokonuj żadnych napraw.

Wróć do mieszkania i postaraj się jak najlepiej udokumentować powstałą szkodę. Jeżeli masz taką możliwość, warto zrobić to w obecności właściciela lokalu, z którego nastąpiło zalanie lub przedstawiciela zarządcy budynku.

Przedstawiciel zarządcy lub inna osoba odpowiedzialna za zalanie może zaproponować Ci również sporządzenie protokołu zalania, na którym umieszcza się m.in. opis powstałych strat, przyczynę zalania oraz dane osoby albo podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie.

Jednak wcale nie musisz czekać na sporządzenie takiego protokołu.

W celach dowodowych samodzielnie zanotuj datę i godzinę, w której zauważyłeś przeciek. Warto też wykonać zdjęcia lub film telefonem komórkowym, na którym wyraźnie widać powstałe szkody.

Zebrany materiał wykorzystasz podczas ubiegania się o wypłatę polisy od ubezpieczyciela lub w trakcie postępowania przed sądem (np. jeżeli osoba odpowiedzialna odmówi samodzielnego usunięcia wyrządzonych szkód).

Kto odpowiada za zalanie mieszkania

Dokładnie tak. Uzyskanie pieniędzy za zalanie mieszkania może wiązać się z koniecznością uczestniczenia w sprawie sądowej.

Przede wszystkim dlatego, że jednoznaczne wskazanie winnego zalania może być dość trudne.

Gdy w Twoim mieszkaniu niespodziewanie pojawia się woda, pierwsza myśl jest prosta – to wina sąsiada.

Jednak sytuacja może okazać się zdecydowanie bardziej skomplikowana.

Oprócz ewidentnej odpowiedzialność sąsiadów, zalanie może wynikać również z winy:

 • spółdzielni
 • dewelopera
 • warunków atmosferycznych

Większość zalań nie wynika z umyślnego działania lub zaniedbania lokatorów budynku (np. awaria rur, urządzeń AGD, pozostawienie odkręconego kranu).

Przyczyną zalania często jest wadliwie wykonana lub przestarzała instalacja albo brak okresowej kontroli stanu instalacji w budynku.

Należy przy tym podkreślić, że właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność jedynie za stan rur poziomych, natomiast zalanie wynikające z awarii rur biegnących w pionie to już odpowiedzialność zarządcy budynku.

Na czym polega ubezpieczenie mieszkania od zalania

Na rynku znajdziesz mnóstwo polis, które chronią ubezpieczonego przed szkodami powstałymi w wyniku zalania mieszkania.

Możemy podzielić je na dwie podstawowe grupy:

 • polisy zapewniające wypłatę ubezpieczonemu w wypadku zalania jego mieszkania (ubezpieczenie nieruchomości)
 • polisy zapewniające wypłatę osobom poszkodowanym w wypadku zalania przez ubezpieczonego (OC w życiu prywatnym)

Oznacza to, że aby całkowicie zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością wynikającą z zalania mieszkania – teoretycznie powinieneś wykupić dwie polisy. Jednak bez problemu znajdziesz produkty, które łączą oba zagadnienia (w tym wypadku musisz jednak liczyć się z nieco wyższymi kosztami składek).

Powstałą szkodę możesz zgłosić tylko w ramach jednego ubezpieczenia (nie możesz jednocześnie ubiegać się o wypłatę pieniędzy z dwóch towarzystw ubezpieczeniowych).

Pamiętaj też, aby podczas wyboru polisy zwracać szczególną uwagę na Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W tym dokumencie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o sytuacjach, w których ubezpieczyciel wyklucza swoją odpowiedzialność.

Ubezpieczenie od zalania mieszkania może nie działać np.:

 • gdy do zalania doszło w wyniku intensywnych opadów deszczu
 • gdy powodem zalania był niewłaściwy stan dachu, rynien, okien lub te elementy budynku nie zostały odpowiednio zabezpieczone
 • gdy woda pochodziła z instalacji nieszczelnych z winy właściciela lokalu
 • powodem zalania było wykorzystanie niewłaściwych materiałów budowlanych
 • instalacja budynku nie była odpowiednio konserwowana i naprawiana

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mogą znacznie różnić się w przypadku każdego towarzystwa i wpływać na ostateczną cenę składki. Ceny składek najpopularniejszych polis mieszkaniowych oscylują w granicy 100-200 zł rocznie.

Mnóstwo przydatnych informacji o funkcjonowaniu polis znajdziesz też w artykule ubezpieczenie na życie czy warto.

Zalane mieszkanie jak zgłosić szkodę

 1. Jeżeli osoba odpowiedzialna za powstanie zalania posiada ubezpieczenie – szkodę zgłaszasz w jego towarzystwie, powołując się na numer polisy.
 2. Jeżeli do zalania doszło z Twojej winy, szkodę zgłaszasz u swojego ubezpieczyciela.
 3. Natomiast w wypadku, w którym osoba winna zalania nie posiada ubezpieczenia, musi naprawić wszelkie szkody samodzielnie.

Gdy odpowiedzialny poczuwa się do winy – może naprawić szkodę we własnym zakresie lub wypłacić Ci ustaloną kwotę pieniędzy. W przypadku odmowy, możesz ubiegać się o odszkodowanie na drodze sądowej.

Wycena zalanego mieszkania

Zalanie mieszkania potrafi wygenerować olbrzymie koszty. W wyniku awarii regularnie dochodzi do uszkodzenia ścian, stropów, mebli lub sprzętu elektronicznego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe po uzyskaniu informacji o zalaniu wyznaczy rzeczoznawcę, który pojawi się na miejscu zdarzenia (często dopiero po kilku dniach) w celu sporządzenia niezbędnej dokumentacji.

Jednym z jej elementów jest określenie wartości powstałej szkody.

Na tym gruncie regularnie dochodzi do najróżniejszych nieporozumień. Pamiętaj, że masz prawo nie zgodzić się z wyceną szkód przedstawioną przez rzeczoznawcę.

W najlepszej sytuacji znajdują się osoby, które dysponują fakturami i rachunkami za zniszczone przedmioty. Można dołączyć je do sporządzonej dokumentacji, aby ubiegać się o zwiększenie kwoty odszkodowania.

Po wizycie rzeczoznawcy zostaniesz poinformowany o wysokości wypłaty, proponowanej przez towarzystwo. Jeżeli nie wniesiesz zastrzeżeń – wypłata polisy nastąpi w terminie 30 dni od momentu sporządzenia protokołu.

Chcesz zadbać o swoje najcenniejsze przedmioty? Sprawdź na czym polega ubezpieczenie telefonu oraz ubezpieczenie roweru.