殴r贸d艂a finansowania przedsi臋biorstwa
殴r贸d艂a finansowania przedsi臋biorstwa

殴r贸d艂a finansowania przedsi臋biorstwa

Aktualizacja: 23 lutego 2024

Prowadzenie ka偶dego biznesu jest zwi膮zane z wi臋kszymi lub mniejszymi kosztami. Niekt贸re z nich maj膮 charakter sta艂y (np. op艂ata za lokal, wynagrodzenie pracownik贸w), cz臋艣膰 z nich zaliczamy do jednorazowych (np. wydatki na inwestycje). Przedsi臋biorstwo, w celu pokrycia swoich wydatk贸w, potrzebuje 藕r贸d艂a finansowania. Jakie s膮 najlepsze 藕r贸d艂a finansowania przedsi臋biorstwa? Gdzie mo偶na ubiega膰 si臋 o dofinansowania do biznesu? Czy warto poprzestawa膰 na jednym 藕r贸dle finansowania? Dowiesz si臋 z tego artyku艂u.

Obraz przedstawiaj膮cy, jak wygl膮daj膮 藕r贸d艂a finansowania przedsi臋biorstw..

Jakie s膮 藕r贸d艂a finansowania przedsi臋biorstwa

Bez wzgl臋du na obszar Twojej dzia艂alno艣ci – rozw贸j ka偶dego biznesu zwi膮zany jest z r贸偶nego rodzaju kosztami. Przedsi臋biorcy przekonuj膮 si臋 o tym ju偶 od pierwszych chwil prowadzenia dzia艂alno艣ci. Potrzebuj膮 przecie偶 pieni臋dzy na zaopatrzenie si臋 w towar, wynajem lokalu lub biura, wynagrodzenia, a tak偶e inwestycje, kt贸re pomog膮 im zwi臋ksza膰 efektywno艣膰 biznesu.

Istnieje co najmniej kilka popularnych 藕r贸de艂 finansowania przedsi臋biorstw. Podstawowy podzia艂 dotyczy charakteru ich 藕r贸d艂a.

Mamy zatem do czynienia:

 • z wewn臋trznymi 藕r贸d艂ami finansowania,
 • z zewn臋trznymi 藕r贸d艂ami finansowania.

Wewn臋trzne 藕r贸d艂a finansowania przedsi臋biorstw

W pierwszej grupie nale偶y umie艣ci膰 wszystkie aktywno艣ci, kt贸re generuj膮 doch贸d i zale偶膮 od samej dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa. Mo偶emy tu zaliczy膰 np. dochody ze sprzeda偶y towar贸w i us艂ug, z wynajmu lub dzier偶awy itd.

Podstawow膮 zalet膮 korzystania z finansowania tego typu jest pe艂na kontrola przedsi臋biorcy i ich sta艂y charakter.

Zewn臋trzne 藕r贸d艂a finansowania przedsi臋biorstw

Do zewn臋trznych 藕r贸de艂 finansowania nale偶y zaliczy膰 wszelkiego rodzaju dotacje, po偶yczki i kredyty, kt贸re wymagaj膮 udzia艂u zewn臋trznego podmiotu (np. pa艅stwa, banku, instytucji Unii Europejskiej).

Nale偶y przy tym pami臋ta膰, 偶e korzystanie z zewn臋trznych 藕r贸de艂 finansowania dzia艂a tylko przez okre艣lony czas i mo偶e by膰 obwarowane najr贸偶niejszymi warunkami.

9 najpopularniejszych 藕r贸de艂 finansowania przedsi臋biorstwa

Obecnie mamy do wyboru mn贸stwo najr贸偶niejszych 藕r贸de艂 finansowania. Rozs膮dny wyb贸r 藕r贸d艂a to podstawowe zadanie przedsi臋biorcy oraz jeden z najwa偶niejszych element贸w, wp艂ywaj膮cych na sukces firmy. Zgodnie z zasadami tradycyjnej ekonomii, w pierwszej kolejno艣ci powinni艣my wybiera膰 wewn臋trzne 藕r贸d艂a finansowania, jednak w przypadku wielu firm (np. 艂atwo skalowalnych startup贸w) du偶o lepiej mog膮 sprawdzi膰 si臋 藕r贸d艂a zewn臋trzne. Szczeg贸艂y znajdziesz poni偶ej.

Najpopularniejsze 藕r贸d艂a finansowania przedsi臋biorstwa to:

 1. zysk netto,
 2. kredyt bankowy,
 3. kredyt kupiecki,
 4. po偶yczka,
 5. dotacje finansowe,
 6. emisja akcji lub obligacji,
 7. faktoring,
 8. leasing operacyjny,
 9. leasing finansowy.

1. Zysk netto

殴r贸d艂o: wewn臋trzne.

To podstawowy spos贸b finansowania wi臋kszo艣ci zdrowych przedsi臋biorstw. Korzystanie z zysku netto do pokrycia zobowi膮za艅 firmy okre艣la si臋 r贸wnie偶 jako samofinansowanie. Dysponowanie zyskiem netto zale偶y przede wszystkim od rodzaju firmy, kt贸ra prowadzisz.

W przypadku jednoosobowej dzia艂alno艣ci gospodarczej nie spotkamy na tym gruncie 偶adnych ogranicze艅 – mo偶esz dowolnie dysponowa膰 pieni臋dzmi z zysku netto. Nieco inaczej wygl膮da sprawa w przypadku bardziej skomplikowanych form dzia艂alno艣ci (np. sp贸艂ki). Tutaj jeste艣my zdecydowanie bardziej ograniczeni przez przepisy.

Najwi臋ksz膮 zalet膮 samofinansowania jest wysoka wiarygodno艣膰 firmy. Zwr贸膰 uwag臋, 偶e mo偶liwo艣膰 pokrycia wszystkich zobowi膮za艅 z zysku netto 艣wiadczy dobrze o kondycji finansowej przedsi臋biorstwa.

2. Kredyt bankowy

殴r贸d艂o: zewn臋trzne.

Jednak w wielu wypadkach samo finansowanie dzia艂alno艣ci zyskiem netto jest po prostu niemo偶liwe. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci wi臋kszych przedsi臋wzi臋膰, kt贸re wymagaj膮 znacznych inwestycji (np. budowlanych). W takich warunkach up艂ynie co najmniej kilkana艣cie miesi臋cy, zanim pojawi si臋 jakikolwiek zysk.

Kredyt bankowy pozwala poradzi膰 sobie z tym problemem. Bank po偶yczy przedsi臋biorstwu pieni膮dze, z kt贸rych b臋dzie m贸g艂 pokry膰 swoje zobowi膮zania, a偶 do czasu pojawienia si臋 zwrotu z inwestycji.

Procedury udzielania kredyt贸w dla firm s膮 bardzo podobne do tego, z czym mamy do czynienia na rynku kredyt贸w konsumenckich. Firma oraz osoba prawna, r贸wnie偶 posiada zdolno艣膰 kredytow膮. Bank stosuje analogiczne zabezpieczenia kredytu (np. hipotek臋). Kredyt sp艂aca si臋 w ratach, a wynagrodzenie banku stanowi膮 prowizje oraz odsetki.

Oczywi艣cie uzyskanie kredytu dla firm wi膮偶e si臋 z mn贸stwem formalno艣ci. W wielu przypadkach bank za偶膮da przedstawienia biznes planu oraz solidnego zabezpieczenia np. zastawu na rzeczy, hipoteki lub weksla (z tego artyku艂u dowiesz si臋, kto to jest d艂u偶nik wekslowy).

Na rynku mamy najcz臋艣ciej do czynienia z dwoma typami kredyt贸w tj. kredytem inwestycyjnym oraz obrotowym (pozwalaj膮cym pokry膰 koszty zwi膮zane bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 firmy).

Najwi臋ksz膮 zalet膮 tego rozwi膮zania jest oczywi艣cie mo偶liwo艣膰 jednorazowego otrzymania znacznej kwoty pieni臋dzy, co umo偶liwia b艂yskawiczny rozw贸j i zdobycie stabilnej pozycji na rynku. Natomiast wad膮 s膮 odsetki oraz pozaodsetkowe koszty kredytu, kt贸re na d艂ugie lata mog膮 obci膮偶y膰 p艂ynno艣膰 finansow膮 przedsi臋biorstwa.

3. Kredyt kupiecki

殴r贸d艂o: zewn臋trzne.

Kredyt kupiecki polega na odroczeniu zap艂aty na okre艣lony okres po dostarczeniu towaru. To 藕r贸d艂o finansowania pozwala np. rozpocz膮膰 dzia艂alno艣膰 handlow膮 bez wk艂adu w艂asnego.

Postanowienia kredytu kupieckiego zawiera si臋 w pisemnej umowie pomi臋dzy dwoma stronami (tj. dostawc膮 i odbiorc膮 produktu). W wielu przypadkach mo偶na spotka膰 si臋 z brakiem dodatkowych op艂at za odroczenie terminu p艂atno艣ci (tzw. bezp艂atny kredyt kupiecki).

Niski koszt (lub jego brak) to najwi臋ksza zaleta tego rozwi膮zania. W艣r贸d wad nale偶y wymieni膰 przede wszystkim ryzyko niepowodzenia biznesu i braku sp艂aty zobowi膮zania przez kontrahenta.

4. Po偶yczka

殴r贸d艂o: zewn臋trzne.

R贸wnie popularnym 藕r贸d艂em finansowania s膮 po偶yczki. Wbrew pozorom – istnieje kilka istotnych r贸偶nic pomi臋dzy kredytem a po偶yczk膮 (je偶eli interesuj膮 Ci臋 szczeg贸艂y sprawd藕 artyku艂 po偶yczka a kredyt). Podstawow膮 z nich jest to, 偶e zgodnie z polskim prawem kredyty mog膮 by膰 udzielane tylko przez banki (oraz podmioty wskazane w Ustawie prawo bankowe). Z kolei po偶yczki mo偶e nam udzieli膰 inne przedsi臋biorstwo, a nawet osoba fizyczna.

Co ciekawe – kredyt zawsze jest rozwi膮zaniem p艂atnym. Z kolei po偶yczka mo偶e by膰 pozbawiona dodatkowych koszt贸w. Z uwagi na to mn贸stwo przedsi臋biorc贸w pos艂uguje si臋 rozwi膮zaniem tego typu. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci sytuacji, w kt贸rej jedna osoba prowadzi kilka biznes贸w r贸wnocze艣nie. W ko艅cu nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeden podmiot bezp艂atnie po偶yczy艂 pieni膮dze drugiemu.

Po偶yczki to r贸wnie偶 rozwi膮zanie dla firm, kt贸re nie posiadaj膮 wysokiej zdolno艣ci kredytowej. Jest to rozwi膮zanie du偶o bardziej elastyczne od kredytu bankowego.

5. Dotacje finansowe

殴r贸d艂o: zewn臋trzne.

Co ciekawe – na rynku spotkamy wiele firm oraz innych podmiot贸w, kt贸re funkcjonuj膮 wy艂膮cznie w oparciu o to 藕r贸d艂o finansowania. Z dotacji ch臋tnie korzystaj膮 NGOsy (organizacje pozarz膮dowe), fundacje oraz firmy 艣wiadcz膮ce us艂ugi spo艂eczne (np. 偶艂obki, przedszkola itd.).

Dotacje przys艂uguj膮 te偶 przedsi臋biorcom, kt贸rzy zdecyduj膮 si臋 na zatrudnienie os贸b niepe艂nosprawnych, wykluczonych spo艂ecznie lub zdecyduj膮 si臋 na realizacj臋 jednego z tysi臋cy program贸w rz膮dowych lub Unii Europejskiej.

Najwi臋kszym wyzwaniem jest tutaj oczywi艣cie konieczno艣膰 spe艂nienia wymaga艅, okre艣lonych przez organ przyznaj膮cy dotacje. Dotacje mog膮 mie膰 form臋 zwrotn膮 lub bezzwrotn膮. Szczeg贸艂y znajdziesz m.in. na stronie https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/.

6. Emisja akcji lub obligacji

殴r贸d艂o: zewn臋trzne.

Emisja akcji i obligacji to 艣wietny spos贸b na pozyskanie dodatkowych 艣rodk贸w na rozw贸j firmy. Dzi臋ki niej mo偶emy pozyska膰 艣rodki od inwestor贸w indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Najwi臋kszym minusem tego rozwi膮zania s膮 skomplikowane formalno艣ci i obowi膮zki w zakresie raportowania nak艂adane na sp贸艂ki publiczne.

7. Faktoring

殴r贸d艂o: zewn臋trzne.

To 艣wietne rozwi膮zanie dla wszystkim podmiot贸w, kt贸re maj膮 problemy z terminowym regulowaniem p艂atno艣ci przez swoich kontrahent贸w. Firma faktoringowa wykupuje nale偶no艣ci przedsi臋biorstwa wynikaj膮ce z wystawionych faktur i bezpo艣rednio przekazuje mu pieni膮dze.

Dzi臋ki temu nie trzeba czeka膰 30 lub 60 dni na op艂at臋 faktury przez klienta. Faktoring to sprawdzony spos贸b na zwi臋kszenie p艂ynno艣ci finansowej przedsi臋biorstwa. Nale偶y przy tym pami臋ta膰, 偶e jest to us艂uga p艂atna (firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko nieop艂acenia faktury oraz czynno艣ci zwi膮zane z ewentualnym dochodzeniem roszcze艅 w post臋powaniu windykacyjnym i s膮dowym).

8. Leasing operacyjny

殴r贸d艂o: zewn臋trzne.

Leasing operacyjny polega na odp艂atnym umo偶liwieniu przedsi臋biorcy korzystania z okre艣lonych przedmiot贸w (np. maszyn, samochod贸w, komputer贸w) bez przekazywania w艂asno艣ci rzeczy (przedmiot leasingu formalnie pozostaje w艂asno艣ci膮 leasingodawcy). Po up艂ywie umowy leasingu istnieje mo偶liwo艣膰 wykupienia u偶ywanej rzeczy, jednak nie jest to konieczno艣膰.

9. Leasing finansowy

殴r贸d艂o: zewn臋trzne.

To analogiczne 藕r贸d艂o finansowania, kt贸re r贸偶ni si臋 od leasingu operacyjnego mo偶liwo艣ci膮 przekazania w艂asno艣ci rzeczy bezpo艣rednio do maj膮tku leasingobiorcy. Wa偶n膮 r贸偶nic膮 s膮 w tym wypadku kwestie podatkowe oraz mo偶liwo艣膰 dokonywania odpis贸w amortyzacyjnych. Szczeg贸艂y znajdziesz w artykule leasing operacyjny a finansowy r贸偶nice.

Jaki spos贸b finansowania przedsi臋biorstwa wybra膰

Jak widzisz – istnieje mn贸stwo najr贸偶niejszych 藕r贸de艂 finansowania przedsi臋biorstwa. Dawno ju偶 min臋艂y czasy, w kt贸rych prowadzenie biznesu musia艂o opiera膰 si臋 na wykorzystywaniu zysku netto lub indywidualnych inwestycji z maj膮tku przedsi臋biorcy lub kredytu.

Kt贸ry spos贸b finansowania najlepiej wybra膰?

Dobrze pomy艣le膰 o tym jeszcze przed za艂o偶eniem dzia艂alno艣ci. Okre艣lenie sposobu finansowania przedsi臋biorstwa to podstawowy element biznes planu, od kt贸rego zale偶y mn贸stwo innych element贸w firmy (np. obszar jej dzia艂alno艣ci, poziom zatrudnienia, spos贸b zdobywania pozycji na rynku).

Podczas wyboru konkretnego sposobu finansowania, powiniene艣 przeanalizowa膰:

 • czy wybrany spos贸b zapewni sta艂膮 p艂ynno艣膰 finansow膮 Twojego przedsi臋biorstwa,
 • czy wybrany spos贸b odpowiada do Twojej bran偶y (np. czy mo偶esz liczy膰 na dotacje),
 • czy chcesz wykorzysta膰 finansowanie zewn臋trzne do gwa艂townego rozwoju firmy,
 • czy jeste艣 w stanie zaakceptowa膰 ryzyko i koszty zwi膮zane z finansowaniem zewn臋trznym.

Gdy ju偶 odpowiesz na te pytania, b臋dziesz m贸g艂 podj膮膰 w艂a艣ciw膮 decyzje o wyborze sposobu finansowania Twojej nowej firmy.

Prowadzisz dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w innowacyjnej bran偶y? Sprawad藕, co oznaczaj膮 skr贸ty CEO CFO CSO .

Przeczytaj te偶: