Na rynku spotkasz się najczęściej z dwoma rodzajami umowy leasingu – tj. z leasingiem operacyjnym i finansowym. Podstawowymi różnicami są kwestie podatkowe oraz sposób ostatecznego dojścia do własności przedmiotu. Który z nich będzie dla Ciebie najbardziej opłacalny? Przekonaj się sam.

Obraz przedstawiający, jak wygląda leasing operacyjny.

Leasing operacyjny i finansowy różnice

Leasing operacyjny – w tym wypadku przedmiot leasingu (np. samochód, maszyna itd.) jest zaliczany do majątku leasingodawcy (np. banku, firmy leasingowej). Z kolei leasingobiorca może zaliczyć opłatę wstępną oraz miesięczne raty leasingowe do swoich kosztów uzyskania przychodu. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca uzyskuje prawo do wykupu wykorzystywanego przedmiotu.

  • Podatek VAT jest w tym wypadku doliczany do każdej raty, wobec czego nie ma obowiązku jednorazowego uiszczenia całości należnego podatku bezpośrednio po zawarciu umowy leasingowej (taki obowiązek występuje w przypadku leasingu finansowego).
  • W leasingu operacyjnym obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych leży po stronie leasingodawcy.

Leasing finansowy – w tym wypadku przedmiot leasingu zalicza się już do majątku leasingobiorcy. Kosztem uzyskania przychodu będzie tu jedynie część odsetkowa raty leasingowej. W leasingu finansowym nie ma opłaty wstępnej, a własność przedmiotu przechodzi na leasingobiorcę automatycznie po zapłaceniu ostatniej raty.

  • Podatek VAT przy leasingu finansowym uiszcza się z góry, w całości, bezpośrednio po odbiorze przedmiotu.
  • W leasingu finansowym obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych leży po stronie leasingobiorcy.

Spłaciłeś swój kredyt przed czasem? Sprawdź, jak otrzymać zwrot prowizji bankowej.

Którą formę leasingu wybrać

Na polskim rynku przytłaczająca większość umów zawierana jest w formie leasingu operacyjnego.

Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na możliwość zaangażowania zdecydowanie mniejszego kapitału własnego po stronie leasingobiorcy (np. nie ma konieczności zapłaty całego podatku VAT z góry) oraz możliwość zaliczenia większej części raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodu, a tym samym długotrwałego obniżenia podstawy opodatkowania.

Ustawodawca umożliwił podatnikowi swobodne decydowanie, którą formę leasingu wybrać. Jednak jeżeli nie planujesz skomplikowanych operacji podatkowych lub nie działasz w niesamowicie specyficznej branży – z dużym prawdopodobieństwem powinieneś skorzystać z leasingu operacyjnego.

W jakich sytuacjach można rozważyć opcję wykorzystania leasingu finansowego?

Po pierwsze – w sytuacji poszukiwania oszczędności na podatku VAT.

Leasing operacyjny jest traktowany podatkowo jako usługa, obłożona sztywną stawką VAT na poziomie 23%. Leasing finansowy jest traktowany jako dostawa towarów i jest objęty taką samą stawką VAT, jak przedmioty leasingu (np. sprzęt medyczny – VAT 8%).

Po drugie – w sytuacji bardzo krótkiego okresu leasingu.

Jeżeli zamierzasz podpisać umowę np. na 12 miesięcy, często nie będziesz miał innego wyjścia, niż leasing finansowy, bo w leasingu operacyjnym minimalny okres trwania umowy musi wynosić co najmniej 40% okresu normatywnej stawki amortyzacji (np. samochód dostawczy – 24 miesiące).

Po trzecie – w sytuacji konieczności wygenerowania wysokich kosztów przedsiębiorstwa w analizowanym okresie, co czasami może mieć dość istotne znaczenie.

W tym wypadku przedsiębiorca może wykazać wysoki koszt za pośrednictwem wspomnianej wcześniej jednorazowej płatności VAT.

Podejmując decyzję musisz wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności, przewidywany okres używania przedmiotu leasingu oraz kwestie podatkowe.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, warto skorzystać z pomocy księgowego lub doradcy podatkowego.

Przeczytaj też, jak nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości.