Masz problemy ze spłatą zobowiązania? Otrzymałeś list z wezwaniem od zapłaty lub telefon z firmy windykacyjnej? Przeczytaj artykuł i sprawdź, co grozi za niespłacone chwilówki.

Co grozi za niespłacone chwilówki

Wszystkie konsekwencje braku spłaty chwilówki są wymienione w umowie pożyczki oraz informatorze, który otrzymałeś wraz z umową. Konsekwencje można podzielić na dwa etapy:

  • karne odsetki oraz wezwanie do zapłaty
  • czynności po wypowiedzeniu umowy chwilówki

Etap I – karne odsetki oraz wezwanie do zapłaty

Obraz przedstawiający, że w wypadku niespłacenia chwilówki pożyczkodawca może naliczyć dodatkowe odsetki.

W przypadku braku płatności (lub jej opóźnienia) możesz zostać obciążony dodatkowymi kosztami w postaci odsetek od przeterminowanego zadłużenia. Ich maksymalna wysokość jest określona przez Kodeks cywilny (art.481§2) i wynosi obecnie 11,2% rocznie.

Po upływie terminu spłaty, pożyczkodawca ma prawo wezwać Cię do uregulowania zobowiązania. Konkretny sposób wezwania został określony w Twojej umowie. Najczęściej jest to list polecony – ale może to być także wiadomość e-mail lub sms.

Po otrzymaniu takiej wiadomości masz 30 dni na uregulowanie płatności (wraz z dodatkowymi odsetkami i opłatami) – jeżeli tego nie zrobisz, pożyczkodawca może wypowiedzieć Ci umowę.

Etap II – wypowiedzenie umowy chwilówki

Obraz przedstawiający, że za niespłacenie chwilówki grozi wypowiedzenie umowy.

Wypowiedzenie umowy pozwoli pożyczkodawcy żądać od Ciebie zwrotu pełnej kwoty pożyczki na drodze sądowej lub pozasądowej. Oznacza to, że firma pożyczkowa podejmie decyzję, czy Twoją sprawę skierować do windykacji, czy złożyć pozew o zapłatę do sądu.

Pozasądowe żądania zwrotu długu – windykacja

Duże firmy pożyczkowe mają prywatne działy windykacyjne. Ich pracownicy postarają się nawiązać z Tobą kontakt (mogą nawet zjawić się w Twoim mieszkaniu). W trakcie rozmów będą starali się negocjować terminy i zasady spłaty. Klienci często skarżą się na nieprzyjemności związane z takimi rozmowami (natarczywe wizyty, telefony oraz groźby).

Jeżeli też masz takie problemy  – dowiedz się, co może windykator chwilówki.

Mniejsze firmy pożyczkowe nie utrzymują takich działów. Bardziej opłaca im się sprzedać Twój dług prywatnemu windykatorowi. W takiej sytuacji Twój dług przechodzi na „własność” innego podmiotu. W zamian pożyczkodawca otrzymuje ustalony % jego wartości. W zależności od oceny szans na uzyskanie płatności – może to być 70%, 50%, a nawet 10% wartości Twojego długu.

Twój nowy wierzyciel może podjąć takie same czynności windykacyjne, jak firma pożyczkowa. Może również skierować Twoją sprawę do sądu.

Pamiętaj, że wraz z upływem czasu rosną też odsetki oraz opłaty związane z przeterminowanym zadłużeniem. Na dłużnika można też naliczyć koszty windykacji. 

Chcesz uniknąć stresów? Przeczytaj jak szybko spłacić chwilówki.

Sądowe żądanie zwrotu długu

W pierwszym etapie wierzyciel skieruje do sądu odpowiedni wniosek. Twoja sprawa może być rozpatrzona w postępowaniu zwyczajnym lub ugodowym. Z punktu widzenia wierzyciela nie ma to to większego znaczenia, gdyż zakończenie obu postępowań skutkuje wydaniem dokumentu uprawniającego do egzekucji.

Czy każda niespłacona chwilówka musi się zakończyć sprawą w sądzie? Nie. Wierzyciel sam podejmuje decyzję o prowadzeniu konkretnej sprawy. Takie postępowanie jest długotrwałe oraz generuje koszty. Co prawda – w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy – te koszty ponosi dłużnik. Jednak nie zawsze musi dojść do takiego rozstrzygnięcia.

Ponadto postępowania przed sądem generują spore koszty. Firma musi wnieść szereg opłat oraz zatrudnić osoby do reprezentowania jej interesów. Dlatego niewielkie kwoty zobowiązań – w przypadku nieskutecznej windykacji – wcale nie muszą trafić do sądu.

Co dzieje się z takimi sprawami? Niekiedy oczekują latami na zmianę decyzji wierzyciela, czasami są odsprzedawane do innego podmiotu (znowu za ułamek wartości).

Pamiętaj, że Twoje zobowiązanie szybko może się przedawnić. Wtedy nie masz już obowiązku spłaty. Sprawdź, kiedy przedawniają się chwilówki.

Jeżeli Twoja sprawa trafi do sądu – wierzyciel otrzyma nakaz zapłaty. Jest to dokument, który uprawnia do przeprowadzenia egzekucji. Z takim dokumentem można udać się do komornika. Wtedy komornik może zająć Twoje konto bankowe i bez Twojej zgody pobrać z niego pieniądze (np. ze zgromadzonych środków lub części wynagrodzenia).

Jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie w gotówce – komornik sprawdzi dostępne rejestry (min. ZUS, NFZ, Urzędy Skarbowe) i ustali Twojego pracodawcę. Następnie wystąpi bezpośrednio do niego. Wtedy Twój pracodawca będzie musiał przelewać część miesięcznego wynagrodzenia do komornika (aż nie spłacisz całego długu).  Ponadto, gdy w toku sprawy pojawią się wątpliwości co do danych, które wpisałeś we wniosku o pożyczkę, możesz otrzymać wezwanie na Policję w sprawie wyłudzenia kredytu.

Komornik może też zająć Twoje mieszkanie lub samochód, następnie zlicytować je, a część pieniędzy przekazać wierzycielowi.

Postępowanie w sprawie niespłaconej chwilówki może toczyć się latami. Jednak istnieją skuteczne metody na zmuszenie dłużnika do spłaty zobowiązania. Pamiętaj, że obsługą długów zajmują się najczęściej specjaliści, którzy przeprowadzili tysiące takich spraw. Unikanie spłaty zobowiązania może doprowadzić do znacznego wzrostu ostatecznych kosztów chwilówki.

Masz dosyć długów? Sprawdź, jak skonsolidować chwilówki.