Planujesz rozwijać działalność na rynku krajowym lub zagranicznym? Poszukujesz skutecznych sposobów budowania wiarygodności swojej firmy wśród kontrahentów? Z tego artykułu dowiesz się, co to jest gwarancja bankowa, kto korzysta z takich gwarancji i jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać.

Obraz przedstawiający jak wygląda gwarancja bankowa.

Na czym polega gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa – to umowa z bankiem, w której podmiot ten podejmuje zobowiązanie do spłaty całości lub części Twojego zadłużenia wierzycielowi, w przypadku gdybyś miał trudności w terminowej spłacie zobowiązania lub gdybyś stał się niewypłacalny.

Podstawą prawną udzielania gwarancji bankowej jest art. 81 Ustawy prawo bankowe.

Na pewno zastanawiasz się teraz, gdzie w tym wszystkim tkwi haczyk.

Otóż bank, gwarantując Twoje zobowiązanie, w zamian będzie oczekiwał odpowiedniej prowizji (najczęściej wyrażonej jako procent sumy gwarancyjnej, czyli kwoty, którą potencjalnie otrzyma beneficjent umowy – np. Twój kontrahent).

Gwarancja bankowa może mieć charakter jednorazowy, obejmujący zabezpieczenie jednej, określonej transakcji lub może zostać udzielona w formie linii (przy ustalonym limicie transakcji w określonym czasie).

Ile kosztuje gwarancja bankowa

Już sam proces wnioskowania o gwarancję może być związany z całkiem sporymi kosztami. Banki pobierają prowizję za czynności związane z przyjęciem wniosku i jego weryfikacją. I tak:

 • rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji – kosztuje najczęściej od 100 zł do 500 zł (niektóre banki np. Santander lub BNP Paribas ustalają kwotę z każdym klientem indywidualnie).
 • wystawienie promesy gwarancji (czyli potwierdzenia, że bank udzieli gwarancji na określoną transakcję) – to również koszt od 100 zł do 500 zł.
 • zmiana warunków umowy – może kosztować wnioskodawcę od 100 zł do 300 zł (chociaż w niektórych ofertach kwota za tę usługę wyrażona jest już jako procent od sumy gwarancyjnej – Bank Pekao 0,75%)
 • wypłata świadczenia – w tym wypadku wnioskodawca musi liczyć się z kosztami od ok. 100 zł do ok. 600 zł

Skomplikowana konstrukcja umów tego typu sprawia, że niezmiernie trudno jest określić, jaki będzie ostateczny koszt gwarancji bankowej. Ta kwota będzie zależna od rodzaju gwarancji, wysokości sumy gwarancyjnej oraz waluty zabezpieczenia transakcji.

Ponadto kwoty prowizji mogą znacznie różnić się w zależności od banku, do którego kierowany jest wniosek oraz od ogólnej kondycji finansowej wnioskodawcy (mniejsze ryzyko banku to również mniejszy ostateczny koszt gwarancji).

Udało Ci się spłacić swój kredyt przed czasem? Sprawdź, czy przysługuje Ci zwrot prowizji bankowej.

Kto korzysta z gwarancji bankowych

Nie trudno się domyślić, że udzielanie gwarancji bankowych dla pożyczek lub kredytów konsumenckich byłoby kompletnie nieopłacalne.

Banki na całym świecie, wobec niewielkiej skali zysków, starają się unikać obsługi drobnych klientów (co m.in. umożliwia prężne funkcjonowanie sektora pożyczek pozabankowych). Nie inaczej wygląda sprawa w przypadku umów gwarancji bankowej.

Na główne przeznaczenie tego typu umów wskazuje fakt, że regularnie sporządza się je w kilku językach, a suma gwarancyjna może być wyrażona w obcej walucie (chociaż nie jest to obowiązkowe).

Gwarancje bankowe są najczęściej wykorzystywane przez duże firmy i korporacje podczas zabezpieczenia inwestycji o znacznym nakładzie finansowym. To jeden ze sposób na przekonanie inwestorów (np. innego banku, kontrahenta, podmiotu zagranicznego) do udzielenia finansowania lub nawiązania relacji biznesowej.

Firma posługująca się gwarancją bankową jest po prostu dużo bardziej wiarygodna. Uzyskanie takiego zabezpieczenia jest często jedyną szansą dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę na rynku – zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Dotyczy to w szczególności branż, w których pojedyncze umowy dotyczą pokaźnych sum pieniędzy.

Owszem – przepisy nie wykluczają sytuacji, w której gwarancją bankową zostanie objęte przedsięwzięcie osoby prywatnej, jednak takie sytuacje w rzeczywistości występują dość rzadko.

Pomimo tego, jeżeli prowadzisz działalność handlową w kraju lub za granicą, często nawiązujesz kontakty handlowe i starasz się wzmocnić swoją wiarygodność w oczach kontrahentów – to może być idealne rozwiązanie dla Ciebie.

Co obejmuje gwarancja bankowa

Gwarancje bankowe mogą być wykorzystane do zabezpieczenia szerokiego zbioru aktywności o charakterze finansowym. Najpopularniejsze z nich to:

 • spłata kredytu/pożyczki
 • spłata rat leasingowych
 • zwrot zaliczki
 • zapłata czynszu
 • koszt pokrycia rękojmi
 • gwarancja celna
 • gwarancja przetargowa

Rodzaje gwarancji bankowych

Rodzaj gwarancji bankowej, z którą mamy do czynienia, określa się na podstawie formalności związanych z wypłatą zobowiązania.

 • Gwarancja bankowa warunkowa – to umowa, w myśl której bank wypłaca środki z gwarancji wtedy, gdy beneficjent spełnia wszystkie warunki zapisane w umowie. Bank przed wypłatą środków sprawdza, czy beneficjent dostarczył wszystkie niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnienie tych warunków (np. faktury, dokumenty przewozowe itp.).
 • Gwarancja bankowa bezwarunkowa – to umowa, w myśl której bank wypłaca środki z gwarancji tylko na podstawie żądania beneficjenta.

Gdy beneficjent złoży roszczenie, zgodne z warunkami gwarancji, bank musi wypłacić mu ustaloną w umowie sumę gwarancyjną. Wypłata na rzecz beneficjenta następuje bezpośrednio przez bank gwarantujący lub pośrednio, przy udziale innego banku (co może mieć miejsce np. w gwarancji wykorzystywanej poza terytorium Polski).

Zastanawiasz się, jak wygląda zarządzanie finansami w innych kulturach? Przeczytaj na czym polega bankowość islamska.

Proces wnioskowania o gwarancję bankową

Gwarancje bankowe cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Bez problemu znajdziesz je na liście produktów finansowych niemal każdego banku.

Udzielanie gwarancji najczęściej związane jest z pewnym poziomem ryzyka podejmowanym przez bank. Podmiot wystawiający gwarancję, w celu uniknięcia ewentualnych strat,  dokładnie analizuje zdolność kredytową wnioskodawcy (zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i firm).

Każdy bank przeprowadza nieco inną procedurę oceny podmiotów wnioskujących o gwarancje, jednak przed wizytą w oddziale warto przygotować:

 • dokumenty założycielskie firmy
 • dokumenty wskazujące osoby do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
 • dokumenty finansowe firmy
 • projekt umowy, która ma zostać objęta gwarancją

W niektórych przypadkach konieczne może być również posiadanie rachunku w banku, do którego kierowany jest wniosek.

Na podstawie wstępnej analizy zdolności kredytowej mogą pojawić się dodatkowe warunki udzielenia gwarancji (np. obciążenie hipoteką określonej nieruchomości należącej do wnioskującego).

Czas obowiązywania gwarancji bankowej zawsze jest określony w umowie. Ponadto gwarancja wygasa gdy:

 • przed czasem spłacisz swoje zadłużenie względem beneficjenta gwarancji
 • gdy beneficjent z własnej inicjatywy zrezygnuje z przysługującej mu gwarancji (rezygnacja wymaga formy pisemnej)
 • gdy zaistnieje inna sytuacja wymieniona w umowie (np. wyczerpanie kwoty, do której wypłacenia zobowiązał się bank)

Dlaczego warto uzyskać gwarancję banku

Rosnące zainteresowanie tym rodzajem produktów bankowych wynika przede wszystkim z faktu ich skuteczności. Banki, odpowiadając na potrzeby rynku,. coraz częściej wprowadzają pełną elektronizację ich udzielania (za pośrednictwem aplikacji banku). Można spotkać również eGwarancje, które opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są doręczane bezpośrednio do adresata.

Gwarancja wydana przez solidny bank to pewne zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności ze strony dłużnika. To nie tylko sposób na budowanie wiarygodności firmy, ale również atut przy wszelkiego rodzaju negocjacjach.

Gwarancje bankowe są też regularnie wykorzystywane jako sposób na poprawę płynności finansowej (podmiot dysponujący gwarancją może uniknąć konieczności wpłacenia wysokiej kaucji lub depozytu) oraz jako sposób na budowanie zdolności kredytowej (podmiot dysponujący gwarancją bankową ma większe szanse na otrzymanie kredytu lub pożyczki).

Robisz porządek w swoich finansach? Sprawdź, jak zamknąć niepotrzebne konto w banku.