Zamierzasz spłacić kredyt przed czasem? Zastanawiasz się, czy odzyskanie zapłaconej prowizji bankowej jest w ogóle możliwe? Sprawdź, kiedy bank jest zobowiązany do zwrócenia Ci części kosztów prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Obraz przedstawiający, jak wygląda zwrot prowizji bankowej.

Na czym polega zwrot prowizji bankowej

Nadpłata kredytu może być bardzo opłacalna!

Im szybciej spłacisz swoje zobowiązanie, tym więcej pieniędzy zaoszczędzisz.

Podczas, gdy w przypadku odsetek sprawa jest dość prosta (są automatycznie zmniejszane w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu), zwrot prowizji bankowej może być już zdecydowanie trudniejszy do uzyskania.

A szkoda, bo prowizja stanowi znaczną część całkowitego kosztu kredytu i jej zwrot oznacza dla klienta pokaźne oszczędności.

Dlaczego tak się dzieje?

Banki od lat argumentują, że pozaodsetkowe koszty kredytu (np. prowizja, ubezpieczenie) mają charakter stały i nie podlegają zwrotowi.

Nieporozumienia, które regularnie powstawały na tym gruncie, stały się przedmiotem wielu rozpraw sądowych i modyfikacji w prawie.

Dzięki nim sytuacja jest dziś zdecydowanie jaśniejsza.

Zwrot prowizji bankowej jest obecnie jak najbardziej możliwy, ale zależy od typu kredytu oraz daty zaciągnięcia zobowiązania.

Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Zwrot prowizji bankowej za kredyt konsumencki

Kredyty konsumenckie są sprzedawane przez banki na podstawie zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim.

Do tej grupy możemy zaliczyć wszystkie pożyczki lub kredyty gotówkowe, których wartość nie przekracza kwoty 255 500 zł.

Czy można otrzymać zwrot prowizji bankowej za kredyt konsumencki?

Tak! Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej TSUE C-383/18 z 2018 roku kredytobiorca ma prawo żądać od banku proporcjonalnego zwrotu wszelkich opłat i kosztów związanych z kredytem konsumenckim.

Zgodnie z wyrokiem TSUE klientowi przysługuje sprawiedliwe obniżenie wszystkich kosztów kredytu.

Dotyczy to kosztów:

  • odsetek
  • prowizji
  • ubezpieczenia

Wyjątkiem są koszty opłat notarialnych (ich zwrot się nie należy).

W przypadku kredytu konsumenckiego przysługuje Ci proporcjonalny zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli swój kredyt spłacisz dwa razy szybciej, niż zakładałeś – przysługuje Ci zwrot 50% prowizji.

Uwaga: zwrot prowizji bankowej za kredyt konsumencki nie przysługuje klientom, którzy zaciągnęli zobowiązania przed 18 grudnia 2011 roku.

Zwroty nie przysługują również klientom, którzy korzystali z ofert bez prowizji lub nie dokonali wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Zwrot prowizji bankowej za kredyt hipoteczny

Kredyty hipoteczne podlegają innym regulacjom, niż kredyty konsumenckie. Podstawą prawną udzielania zobowiązań tego typu jest Ustawa o kredycie hipotecznym.

W tym wypadku mamy do czynienia z kredytami celowymi (np. na zakup nieruchomości), zabezpieczonymi poprzez odpowiedni wpis w księdze wieczystej.

Zgodnie z zapisami ustawy, również w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, klientowi przysługuje proporcjonalny zwrot prowizji bankowej.

Uwaga: zwrot prowizji bankowej za kredyt hipoteczny nie przysługuje klientom, którzy zaciągnęli zobowiązania przed 22 lipca 2017 roku.

Zwrot prowizji bankowej za kredyt konsolidacyjny

Kredyty konsolidacyjne funkcjonują na podstawie tych samych przepisów, co kredyty konsumenckie.

Z punktu widzenia prawa do ubiegania się o zwrot prowizji bankowej nie ma tu żadnej różnicy.

Klienci banków, korzystający z kredytów konsolidacyjnych, mogą ubiegać się o zwrot części prowizji proporcjonalnej do okresu, o który wyprzedzili harmonogram spłaty, o ile zobowiązanie powstało po 18 grudnia 2011 roku.

Kwota należna klientowi i procedura ubiegania się o zwrot jest identyczna, jak w przypadku innych kredytów.

Jak otrzymać zwrot prowizji bankowej

Pamiętaj, że zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę zobowiązania nie zawsze zostanie Ci wypłacony automatycznie (np. podczas rozliczenia kredytu).

Na podstawie obowiązujących przepisów uzyskujesz jedynie roszczenie do banku, a jego realizacją z dużym prawdopodobieństwem będziesz musiał zająć się we własnym zakresie.

Jak tego dokonać?

To dość proste – złóż wniosek o zwrot prowizji w banku, w którym wcześniej spłaciłeś kredyt. Jeżeli Twój bank nie udostępnia gotowego wzoru wniosku (np. w placówce lub na swojej stronie internetowej), możesz sporządzić go samodzielnie.

Pamiętaj, że liczy się treść, a nie forma. Wystarczy, że umieścisz tam swoje dane osobowe, dane odnośnie spłaconego kredytu oraz żądanie rozliczenia roszczenia i numer rachunku do dokonania wpłaty.

Bank powinien udzielić Ci odpowiedzi w terminie 30 dni. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, wystarczy już tylko czekać na przelew.

Co zrobić, jeżeli wierzyciel odrzucił wniosek o zwrot prowizji bankowej?

W takich sytuacjach można skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, który w Twoim imieniu ponownie wezwie bank do zrealizowania roszczenia.

Poniżej znajdziesz wzory wniosków o interwencję rzecznika:

Jeżeli i to nie przyniesie rezultatu, pozostaje Ci realizacja roszczenia na drodze sądowej.

Sprawdź, na jakie argumenty bank powołał się w odpowiedzi na Twój wniosek. W każdym stanie faktycznym możemy mieć do czynienia z istotnymi niuansami, dlatego przed wejściem na drogę sądową najlepszym wyjściem jest udanie do prawnika, specjalizującego się w odzyskiwaniu prowizji bankowych.

Sprawdź też, czy Twoje roszczenie się nie przedawniło.

W przypadku roszczenia o zwrot prowizji bankowej okres przedawnienia liczymy od dnia wcześniejszej spłaty kredytu.

  • Jeżeli wcześniejszej spłaty dokonałeś przed 9 lipca 2018 roku, obowiązuje Cię dziesięcioletni termin przedawnienia roszczeń o zwrot prowizji bankowej.
  • Jeżeli wcześniejszej spłaty dokonałem po 9 lipca 2018 roku, Twoje roszczenie o zwrot prowizji bankowej przedawnia się po upływie sześciu latach.

Ile wynosi zwrot prowizji bankowej

Zastanawiasz się też pewnie, czy gra jest w ogóle warta świeczki – czyli na jaką kwotę możesz liczyć.

Otóż kwota prowizji bankowej za każdym razem wymaga indywidualnego obliczenia. Wszystko zależy od warunków, na których zaciągnąłeś kredyt (wysokość prowizji) oraz jak szybko dokonałeś wcześniejszej spłaty.

Załóżmy, że w trakcie zaciągania kredytu konsumenckiego na 24 miesiące zostały na Ciebie nałożone koszty prowizji i opłat przygotowawczych w wysokości 5000 zł. Kredyt spłacasz po 12 miesiącach. Wobec tego bank jest zobowiązany do zwrotu na Twoje konto 2,500 zł (wraz z odsetkami, które możesz naliczać na bank od dnia wcześniejszej spłaty – pamiętaj jednak, że odsetki przedawniają się po upływie 3 lat).

W przypadku pierwszego kroku, tj. złożenia wniosku do banku o dobrowolne zrealizowanie roszczenia o rozliczenie się z prowizji – domaganie się zwrotu zawsze jest opłacalne.

Koszty tej czynności ograniczają się wyłącznie do wysłania listu poleconego oraz napisania kilku zdań na kartce papieru.

W przypadku drogi sądowej musisz przygotować się na żmudny proces dochodzenia roszczenia oraz najróżniejsze koszty procesowe (a także np. koszt wynajęcia prawnika).

Jednak i tutaj masz całkiem spore pole manewru. Prawnicy specjalizujący się w odzyskiwaniu prowizji często uzależniają kwotę swojego wynagrodzenia od kwoty potencjalnego zwrotu. Z kolei koszty sądowe ponosi strona przegrywająca, a jako konsument masz solidną podstawę prawną do domagania się zwrotu prowizji.

Robisz porządek w swoich finansach? Sprawdź, jak zamknąć niepotrzebne konto bankowe.