Czy wspólne konto bankowe jest dostępne dla wszystkich? Czy trzeba być małżeństwem, aby założyć wspólne konto w banku? Z jakich usług mogą korzystać posiadacze takiego rachunku? Dowiesz się z tego artykułu.

Obraz przedstawiający, co warto wiedzieć o wspólnym koncie bankowym.

Kto może otworzyć wspólne konto w banku

Wspólny rachunek w banku może być prowadzony przez dowolne osoby.

Większość banków posiada w swojej ofercie usługę prowadzenia wspólnego konta wyłącznie dla dwóch osób, chociaż zdarzają się wyjątki – np. konta prowadzone dla trzech (Inteligo) lub czterech osób (Citi Handlowy).

Podstawowym warunkiem utworzenia wspólnego konta w banku jest zdolność do czynności prawnych.

Taką zdolność ma osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona. W przypadku osób, które ukończyły 13 rok życia, mamy do czynienia z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych. Ten status nie jest przeszkodą do korzystania z usług banków, w tym prowadzenia wspólnego konta, jednak na podejmowanie wszystkich czynności (np. związanych z zawieraniem umowy) musi wyrazić zgodę ustawowy przedstawiciel osoby z ograniczoną zdolnością.

Wspólny Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy nie musi być prowadzony przez osoby z rodziny (np. przez małżeństwo lub rodzeństwo). Wspólne konto można bez problemu założyć z chłopakiem, przyjaciółką i każdą inną, nawet obcą w myśl prawa, osobą.

Banki, przy prowadzeniu wspólnego konta, wymagają również, aby zainteresowane tym osoby posiadały identyczny status dewizowy i ten sam kraj rezydencji podatkowej.

Status dewizowy odnosi się do rezydentów (tj. osób fizycznych lub prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce) oraz nierezydentów (tj. osób fizycznych lub prawnych mających siedzibę za granicą). Z kolei kraj rezydencji podatkowej, to najogólniej mówiąc, miejsce w którym współwłaściciele konta są zobowiązani do wypełnienia zobowiązań podatkowych.

W skrócie – założenie wspólnego konta bankowego obywatela Polski z obcokrajowcem będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. Natomiast założenie wspólnego konta bankowego np. dla małżeństwa obcokrajowców, przebywających obecnie na terytorium Polski, nie będzie żadnym problemem.

Jak założyć wspólne konto bankowe

Procedura zakładania wspólnego rachunku bankowego jest bardzo podobna do procedury zakładania rachunku indywidualnego. Co do zasady rachunek jest zakładany w obecności wszystkich zainteresowanych stron (np. podczas wizyty w oddziale banku). Do założenia takiego konta wystarczy dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Pamiętaj też, że istnieje możliwość przekształcenia indywidualnego rachunku w konto wspólne. Możesz to zrobić np. za pośrednictwem bankowości internetowej. W przytłaczającej większości aplikacji odpowiednią opcję znajdziesz w spisie dyspozycji (np. pod postacią opcji „przekształć rachunek”).

Uprawnienia i obowiązki współposiadaczy konta

  • Każdy współposiadacz rachunku może samodzielnie dysponować pieniędzmi znajdującymi się na koncie (np. zlecać operacje, dokonywać płatności kartą, wypłacać i wpłacać pieniądze w bankomacie). Dotyczy to całej kwoty zdeponowanej na koncie.
  • Każdy współposiadacz odpowiada solidarnie za wszystkie zobowiązania i dyspozycje na rachunku. Warto o tym pamiętać – np. ustalając kwotę debetu lub kredytu odnawialnego w trakcie zakładania konta. Po jego założeniu, zmiany w tych aspektach umowy będą wymagały podpisu obu stron.
  • Nawet w przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli, drugi nadal może korzystać z konta na dotychczasowych zasadach (numer konta pozostaje ten sam).
  • Zamknięcie wspólnego konta wymaga zgody wszystkich stron umowy (w przypadku konfliktów istnieje co prawda możliwość wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron, jednak i tak wiąże się to z koniecznością spłaty całego zadłużenia na rachunku).

Wady i zalety wspólnego rachunku w banku

Podstawową zaletą prowadzenia wspólnego konta w banku jest to, że wszyscy posiadacze mają czytelny obraz aktualnej sytuacji finansowej. Ułatwia to zarządzanie domowym budżetem oraz umożliwia planowanie wydatków w przyszłości.

Prowadzenie wspólnego rachunku (przy założeniu że jego posiadacze do tej pory prowadzili oddzielne rachunki) może być też zdecydowanie tańsze. Szczególnie w przypadku banków, które coraz chętniej wprowadzają opłaty związane z wykorzystywaniem nawet podstawowych funkcjonalności konta. Należy przy tym dokładnie zapoznać się z umową, gdyż niektóre banki mogą pobierać dodatkowe opłaty (m.in. za wyrobienie i korzystanie z drugiej karty).

Wspólne konto bankowe to również świetny pomysł dla wszystkich osób, które mają trudności z codziennym zarządzaniem swoimi finansami. Świadomość, że odpowiada się nie tylko za siebie, ale też za inne osoby może pomóc w ograniczeniu niepotrzebnych wydatków oraz w pozbyciu się negatywnych nawyków finansowych (np. nieterminowych opłat rachunków).

Jednak prowadzenie wspólnego rachunku bankowego może generować też najróżniejsze problemy. Dotyczy to w szczególności osób, na których ciążą poważne zobowiązanie finansowe. Przy zakładaniu takiego rachunku warto pamiętać, że jeżeli na jednym z posiadaczy ciąży nieuregulowany dług – środki ze wspólnego konta mogą posłużyć do zaspokojenia wierzycieli.

Należy też podkreślić, że prowadzenie wspólnego rachunku wymaga znacznych pokładów zaufania. Przede wszystkim dlatego, że wszyscy wspólnicy mają możliwość dowolnego zarządzania środkami na koncie (np. wypłaty wszystkich zgromadzonych środków).

Wspólne konto najlepiej sprawdza się w sytuacji, gdy jest prowadzone dla osób o podobnych charakterach i podejściu do zarządzania finansami. W sytuacji, w której jeden z partnerów jest oszczędny, natomiast drugi ma problemy z niekontrolowaną konsumpcją – takie rozwiązanie może prowadzić do poważnych konfliktów i lepiej pozostać przy oddzielnych kontach.

Zamierzasz wcześniej spłacić swój kredyt? Sprawdź jak otrzymać zwrot prowizji bankowej.

Rachunek wspólny, oddzielny czy kompromis?

Kwestia zarządzania finansami to istotne zagadnienie dla wszystkich osób, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe (bez różnicy, czy żyją w związku małżeńskim czy w związku bez ślubu). Opracowanie skutecznej strategii zarządzania finansami wymaga szczerej rozmowy i zwrócenia uwagi na potrzeby obu stron.

Większość par, prędzej czy później, staje przed ważnym pytaniem: czy nadal prowadzić oddzielne konta, czy może jedno wspólne? Ostateczna decyzja w każdym wypadku zależy wyłącznie od osobistych preferencji, jednak przyjrzyjmy się bliżej najpopularniejszym rozwiązaniom:

  • Oddzielne konto dla każdego partnera – to w wielu sytuacjach najlepsze wyjście. W tym wypadku każdy z partnerów samodzielnie decyduje o swoim budżecie, przy równoczesnym założeniu, że niektóre wydatki są współdzielone (np. jeden z partnerów opłaca czynsz, drugi media lub większe zakupy itd.). Pamiętaj, aby przed podjęciem decyzji dokładnie ustalić zakres odpowiedzialności każdego z partnerów. Dzięki temu unikniesz wielu niedomówień i konfliktów.
  • Wspólne konto obu partnerów – to rozwiązanie dla osób, które chcą wspólnie zarządzać całością swoich dochodów. Ten model opiera się na lokowaniu wszystkich pieniędzy na jednym koncie, do którego dostęp ma każdy członek gospodarstwa domowego.
  • Model mieszany (2+1) – polegający na tym, że każdy ma swój indywidualny budżet (oddzielne konto), aczkolwiek zakładacie również konto wspólne, na które co miesiąc przelewacie odpowiednią kwotę pieniędzy.

Które z tych rozwiązań jest najlepsze? Wszystko zależy od Waszej sytuacji finansowej, poziomu zaufania oraz wizji prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. W wielu przypadkach najlepiej przetestować kilka rozwiązań, tak aby z biegiem czasu wybrać to najbardziej optymalne.

Robisz porządki w swoich finansach? Sprawdź, jak zamknąć niepotrzebne konto w banku.