Obraz wyróżniający dla strony o ubezpieczeniach.

Co tu znajdziesz

W dzisiejszych czasach możesz ubezpieczyć niemal wszystko. Tylko od Ciebie zależy, które elementy swojej rzeczywistości chciałbyś objąć ochroną. Większość klientów wybiera ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie mieszkania oraz ubezpieczenie samochodu.

Obraz, który przedstawia, jak wygląda najlepsze ubezpieczenie na życie.
Obraz, który przedstawia, jak wygląda najlepsze ubezpieczenie domu i mieszkania.
Obraz, który przedstawia, jak wygląda najlepsze ubezpieczenie samochodu.

Często zadawane pytania

Poniżej znajdziesz kilka informacji, które pomogą Ci sprawnie poruszać sie w świecie ubezpieczeń.

Dlaczego ubezpieczenia są ważne?

Każdego dnia jesteśmy narażeni na ryzyko – choroba, nieszczęśliwy wypadek, utrata źródła utrzymania. Ubezpieczenia to jeden ze sposobów na zarządzanie tym ryzykiem. Posiadając odpowiednie ubezpieczenie, możesz mieć pewność, że w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń otrzymasz środki, które pomogą Ci przywrócić poczucie bezpieczeństwa i zapewnić stabilizację finansową.

Dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla kierowców?

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej kierowców wynika przede wszystkim z dużego ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych szkód w tracie prowadzenia pojazdu (np. kolizja, wypadek).

Doświadczenia z postępowań cywilnych, dotyczące likwidacji tych szkód, jasno wskazały, że dużo łatwiej jest uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela, niż od faktycznego sprawcy zdarzenia. Wobec tego wprowadzono ustawowy obowiązek posiadania ubezpieczenia OC i wprowadzono kary za kierowanie pojazdem bez takiego ubezpieczenia.

Czy ubezpieczenie mieszkania lub domu jest obowiązkowe?

Nie. Teoretycznie ubezpieczenie nieruchomości jest całkowicie dobrowolne (za wyjątkiem gospodarstwa rolnego, którego powierzchnia przekracza 1ha).  Jednak w praktyce ubezpieczenie domu lub mieszkania może być jednym z warunków zawarcia umowy z kredytodawcą (np. kredyt hipoteczny w banku).

Dlaczego ubezpieczenie samochodu jest takie drogie?

Koszt ubezpieczenia OC jest kalkulowany indywidualnie przez każdą firmę i jest bezpośrednio związany z:

  • rodzajem i marką pojazdu
  • pojemnością silnika
  • wiekiem kierowcy
  • historią poprzednich ubezpieczeń

Na podstawie tych czynników ubezpieczyciel określa swój poziom ryzyka, który wpływa na ostateczną wysokość składki. Np. ubezpieczenie młodych kierowców może być nawet o kilkaset procent wyższe, niż kierowców nieco starszych.

Czy mogę ubezpieczyć kogoś bez jego wiedzy?

Na rynku można spotkać najróżniejsze konstrukcje umowy ubezpieczenia. Istnieje możliwość zawarcia umowy, w której to inna osoba, niż ubezpieczony, będzie opłacała składki.

Natomiast warto przy tym pamiętać, że ubezpieczony musi wyrazić zgodę na objęcie ubezpieczeniem i dopełnić związanych z umową formalności – np. podpisać wniosek lub poddać się badaniom lekarskim. Wobec tego ubezpieczenie dorosłej osoby, korzystającej z pełnej zdolności do czynności prawnych, bez jej wiedzy nie jest możliwe.